En man med vit käpp står vid ett övergångsställe utan trafikljus.
För synskadade kan tysta elbilar vara en livsfara.

EU-regler om tysta elbilar otillräckliga

Från den 1 juli måste alla nya modeller av elbilar i EU ha varningsljud vid hastigheter upp till 20 km/h. – Det är bra men tyvärr otillräckligt, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson.

Den ökade mängden tysta fordon i trafiken skapar nya problem och ökade risker. För synskadade kan de vara en livsfara.

– Vi motsätter oss starkt att föraren har rätt att stänga av varningsljudet, säger Håkan Thomsson,  

EU:s lagkrav om varningsljud för elbilar införs stegvis. Från 1 juli måste alla nya elbilsmodeller ha varningsljud. Om två år ska alla nya elbilar och även äldre modeller som nytillverkas ha varningsljud.
Synskadades Riksförbund tycker att EU-lagen är på tok för klen.

Dels att EU tillåter att föraren kan stänga av varningsljudet. En annan allvarlig brist är, enligt Synskadades Riksförbund, att varningsljudet enbart behöver vara påslaget i hastigheter upp till 20 km/h. 

– Varningsljudet måste höras även i hastigheter över 20 km/h. Mer forskning behövs, men troligen måste ljudet finnas i hastigheter upp till åtminstone 40 km/h innan däckens friktion mot vägbanan och vindmotståndet gör fordonen hörbara, säger Håkan Thomsson. 

Synskadades Riksförbund vill se en utvidgad EU-förordning. Den bör även gälla för äldre elbilar som redan är ute på vägarna. Likaså för nya fordon som har färre än fyra hjul, bland annat det växande antalet elsparkcyklar och elcyklar.
EU-reglerna omfattar endast elfordon som har fyra hjul eller fler.    

Tysta fordon är farliga också för andra oskyddade trafikanter som barn, äldre eller den som har uppmärksamheten på annat.