En ljusgul hund med ledarhundsele går längs en stig. En svartklädd person går bredvid och håller i selen.

Flytta inte ledarhundsverksamheten

– Avblås planen att flytta ledarhundsverksamheten från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för Delaktighet, säger Niklas Mattsson vice ordförande i Synskadades Riksförbund.

Idag den 13 mars överlämnade Myndigheten för Delaktighet (MFD) rapporten ”Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar" till regeringen. Rapporten tar upp vilka följderna skulle bli om myndighetsansvaret för landets ledarhundar flyttas från Synskadades Riksförbund till MFD.

Enligt Synskadades Riksförbund är MFD:s rapport ofullständig och drar helt felaktiga slutsatser.

– MFD är en sektorsmyndighet som saknar kompetens kring ledarhundar eller specifikt stöd riktat till personer som är blinda eller gravt synskadade säger Niklas Mattsson.

Synskadades Riksförbund har ansvarat för ledarhundsverksamheten sedan 2006, enligt den så kallade ledarhundslagen. En ändring av ledarhundslagen skulle äventyra ledarhundens unika ställning som förflyttningshjälpmedel. Regeringens skäl för att vilja flytta verksamheten till MFD är att kraven på hur statliga medel används har ökat sedan Synskadades Riksförbund fick myndighetsansvaret.

– De krav som ledarhundslagen, den nya djurskyddslagen och GDPR ställer lever Synskadades Riksförbund upp till, trots alltmer påfrestande ekonomiska förutsättningar.

Den 13 mars fick riksdagens ledamöter Synskadades Riksförbunds egen konsekvensanalys ”Vem ska ansvara för ledarhundar?”.

Hör en intervju med Niklas Mattsson i Radio SRF vecka 11/2019

Ladda ner "Vem ska ansvara för ledarhundar?"

 

Läs mer om bakgrunden och vad som hänt hittills