Logotyp Rättighetsprojektet

Kommun fick inte prövningstillstånd i LSS-ärende

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avslog den 3 oktober 2019 Kävlinge kommuns begäran om prövningstillstånd i ett ärende som rör en ansökan om ledsagning enligt LSS för en ung person med synnedsättning.

– Förhoppningsvis kommer nu fler kommuner inse att yngre personer som bara är blinda, har betydande vardagssvårigheter och att de därför ingår i LSS-lagens personkrets 3, säger Dennis Ivarsson, projektledare för SRF:s rättighetsprojekt.

Läs mer i Rättighetsprojektets projektblogg