Personer samlade runt ett mötesbord. Statsrådet vilar sin haka mot sin hand.
Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt, civilminister Ardalan Shekarabi och Henrik Götesson, Synskadades Riksförbund.

Konsumenträtt när Shekarabi bjöd in

– Vad vill ni lägga fokus på, frågade civilminister Ardalan Shekarabi den 2 maj när han hälsade funktionshinderrörelsen välkommen till samtal om konsumtionsrätt och upphandlingsfrågor.

Det en timme långa mötet där sex organisationer deltog var en första träff inom ett av Ardalan Shekarabis ansvarsområden, konsumentpolitik.  

Synskadades Riksförbunds intressepolitiska handläggare i konsumentfrågor Henrik Götesson tog upp att EU:s nya tillgänglighetsdirektiv inte täcker hushållsapparater. I och med det behöver tillverkarna i EU inte ha universella lösningar för hushållsapparater. Konsumenter med synnedsättning kan inte kräva att till exempel disk- och tvättmaskiner har anpassade reglage. 

Biljettautomater med otillgängliga pekskärmar nämndes också under mötet i finansdepartementet denna kylslagna majdag.

Ministern ville veta hur en smart telefon används av personer med synnedsättning. Henrik Götesson berättade för Ardalan Shekarabi hur det inbyggda talet fungerar i en smart telefon.

Reumatikerförbundet visade medhavda lättöppnade mejeriförpackningar.
– Utan vår påverkan hade förpackningarna inte varit så här greppvänliga, sa Nina Unesi.

Representanterna från funktionshindersrörelsen förde fram vikten av att vara med från början i ett utvecklingsskede för att senare slippa särlösningar på grund av otillgänglighet. 

– Det vore intressant med en uppföljning kring hur olika myndigheter lever upp till nya förvaltningslagens krav på att beslut ska kunna gå att få på ett medium som är tillgängligt för den enskilde, sa Henrik Götesson.