En man och en kvinna cyklar tandemcykel i grönskande miljö på landsbygd.

Merkostnadsersättning – det här gäller

Den 1 januari 2019 ersattes den gamla handikappersättningen med en ny förmån som heter merkostnadsersättning. Här beskrivs i korthet lite om övergångsregler och skillnader mellan de båda förmånerna.

Övergångsregler

Från och med januari 2019 fattas alla nya beslut om ersättning enligt de nya reglerna. Den som har ett tidigare beslut om handikappersättning som löper tillsvidare behåller dock denna ersättning fram till en eventuell omprövning.

Den som däremot har ett tidsbegränsat beslut om handikappersättning som löper ut mellan den 1 januari 2019 och 1 juli 2021 kan välja mellan att få det gamla beslutet förlängt i ytterligare 18 månader, eller att ansöka om den nya merkostnadsersättningen. Samma sak gäller om ett beslut ska omprövas under den perioden.

En omprövning ska ske om det händer något som påverkar rätten till handikappersättning eller om du får aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension.

Om du får ett besked från Försäkringskassan att ditt beslut upphör eller ska omprövas kanske det inte framgår tydligt att du måste ansöka igen, men det måste du. Du har alltid rätt att göra en ansökan. Vem som är din handläggare på Försäkringskassan ska framgå av de besked du får.

Efter den 1 juli 2021 kommer alla nya beslut att tas enligt den nya merkostnadsersättningen.


Kortlek med punktskrift är väsentligt dyrare än med tryckt text.

Skillnader och likheter

Även i den nya merkostnadsersättningen finns två schablonnivåer för den som är blind eller saknar ledsyn. Om du har ett läkarintyg som tydligt visar det ska du ha rätt till en av dessa schablonnivåer. Det innebär att du inte behöver redovisa dina faktiska utgifter.

Schablonnivåerna är något högre i den nya merkostnadsersättningen. För den högre nivån är skillnaden 70 procent mot 69 procent av ett prisbasbelopp. För den som har sjuk- eller aktivitetsersättning eller ålderspension är det den lägre nivån som gäller. Då är skillnaden 40 procent mot 36 procent av prisbasbeloppet. I praktiken innebär denna skillnad cirka 40 kronor/månad för den högre schablonen och cirka 150 kronor för den lägre schablonen.

Även om du bara har rätt till den lägre schablonnivån i den nya ersättningen, så kan du beviljas en högre ersättning. Det förutsätter att du kan redovisa utgifter som överstiger schablonnivån och som är kopplade till din funktionsnedsättning.

En viktig skillnad är nämligen att den nya merkostnadsersättningen vanligen bara beviljas utifrån faktiska merkostnader. Det innebär att det måste finnas utgifter som är en direkt följd av din funktionsnedsättning. Läs här om vilka utgifter du kan söka merkostnadsersättning för.

Om du inte har rätt till en av de två schablonnivåerna kan du få ersättning på en av fem möjliga nivåer beroende på hur stora dina utgifter på grund av funktionsnedsättningen är. Dessa nivåer är 30, 40, 50, 60 eller 70 procent av ett prisbasbelopp. I den gamla handikappersättningen fanns bara tre möjliga ersättningsnivåer.

År 2019 är det gällande prisbasbeloppet 46 500 kronor. Enligt den nivån behöver du kunna redovisa utgifter på minst 11 625 kronor om året för att vara berättigad till den lägsta nivån av merkostnadsersättningen.

En annan skillnad mellan de båda förmånerna är att den som beviljas merkostnadsersättning inte kan få ett så kallat förmånsintyg som ger rätt till pensionärsrabatter, vilket den som hade handikappersättning kunde.

Mer information

Här kan du läsa mer om den nya merkostnadsersättningen och hur den kan sökas.

Frågor?

Synskadades Riksförbund tar gärna emot synpunkter på och frågor om merkostnadsersättningen, och skillnaden mellan denna nya ersättning och den gamla handikappersättningen. Kontakta Mikael Ståhl på e-post mikael.stahl@srf.nu eller telefonnummer 08-39 92 91