Unn Ljøner Hagen har blont hår ner till axlarna, röd jacka, svart topp och pärlörhängen. Kristin Kjaeret har långt mörkt hår, glasögon, en mörk kofta ovanpå en vit blus. Båda ler.
Ordföranden i Norges Blindeforbund Unn Ljøner Hagen och den intressepolitiska rådgivaren Kristin Kjaeret.

Norsk synrehab i egen regi

Till skillnad mot i Sverige sker rehabiliteringen för personer med synnedsättning i Norsk Blindeforbunds egen regi.

Rehabkurserna är gratis för deltagarna och finansieras med öronmärkta statliga anslag. Norges Blindeforbund skjuter till en tredjedel av beloppet från egna medel.
– Det är en rättighet att få komma på rehabilitering med dessa pengar, säger ordföranden i Norges Blindeforbund Unn Ljøner Hagen.  

I veckan besökte Unn Ljøner Hagen och Norges Blindeforbunds intressepolitiska rådgivare Kristin Kjaeret Synskadades Riksförbund.
Den 5 februari när de träffade personalen på Synskadades Riksförbunds kansli var temat rehabilitering. 

Det har rått politisk oenighet om hur anslaget till synskadades rehabilitering ska fördelas. Ett av regeringspartierna, Framskrittspartiet, ville att pengarna istället skulle gå till kommunerna. Det förslaget lyckades Norges Blindeforbund stoppa. 

Rehab-kurserna vänder sig både till yrkesverksamma och till äldre deltagare. För att få synrehabilitering behöver deltagaren ett intyg från Försäkringskassan.

Ungefär 1200 personer om året deltar i kurserna som bedrivs på förbundets tre kursgårdar.

Rehabiliteringsplan

För en nysynskadad kan rehabiliteringen starta med en kartläggningskurs. En rehab-plan görs och sedan återkommer deltagaren till kurscentret för att lära sig de färdigheter som krävs för att leva med en synnedsättning. Det kan vara att använda vardagshjälpmedel, fysisk träning, gps, datorkunskap och käppträning.
– Alla får köksträning, även äldre män som kanske tidigare blivit uppassade, säger Unn Ljøner Hagen.

En grupp som har tillkommit är äldre som fått så kallad hjärnsynskada i samband med stroke.

När det gäller hjälpmedel får brukarna de från en hjälpmedelscentral. I Norge finns inga speciella syncentraler av den typ som Sverige har. Förbundet är att den statliga styrningen av pengar till både hjälpmedel och rehab ska ändras.

– Vi vill att hjälpmedel ska vara en rättighet, säger Unn Ljøner Hagen. 

Länk till Norges Blindeforbund