Eva Björk ler mot kameran. Hon har mellanbrunt hår i pagefrisyr, svart kofta och halsband med en stor blomma.
Eva Björk, tidigare kanslichef på SRF, var mycket engagerad i punktskriften.

Nytt stipendium till Eva Björks minne

Vid förbundsstyrelsens sammanträde i mars 2019 beslöts att ett nytt stipendium ska inrättas till minne av SRF:s förra kanslichef Eva Björk.

I december 2017 avled Synskadades Riksförbunds tidigare kanslichef Eva Björk. Hon lämnade sin anställning på SRF endast två månader före sin bortgång. 

Eva Björk var mycket engagerad i frågor som rör punktskrift. Därför har SRF:s förbundsstyrelse beslutat att inrätta ett stipendium till Eva minne.

Stipendiet ska delas ut till någon som gjort insatser för att synliggöra punktskriften i samhället. Första gången delas det ut vid SRF:s medlemsforum i maj och därefter på SRF:s kongress 2020.
Finansieringen av stipendiet kommer dels från minnesgåvor i samband med Eva Björks bortgång och medel från Synskadades Riksförbund Stockholms- och Gotlands län, där Eva var engagerad under många år.

Vem som får stipendiet kommer avgöras av en jury bestående av Lennart Björk, Evas make, Karin Hjalmarson, ordförande i Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län, Alireza G Alipour, SRF:s förbundsstyrelse samt Lena Nisula Wester och Ulrika Norelius Centervik från kansliet. 

Nomineringar ska ha inkommit senast den 20 april till Lena Nisula Wester, e-post: punktskrift@srf.nu.

Stipendiesumman är 10 000 kronor.