Delar av konstverket Orgelfjärilen och det tegelröda och bruna SRF-huset bakom.
Den sex meter höga skulpturen Orgelfjärilen vid SRF-huset i Enskede.

Orgelfjärilen välkomnar besökare

Konstverket Orgelfjärilen har mött besökare som kommer till Synskadades Riksförbund i Enskede sedan huset var nytt 1975.

Skulpturen Orgelfjärilen i blankt rostfritt stål är hela sex meter hög där den står precis utanför ingången till SRF-huset.
Orgelfjärilen är skapad av konstnären Björn Erling Evensen, född 1924 och fortfarande verksam. Numera är han bosatt på Gotland. 

Bredvid den stora orgelfjärilen stod en mindre precis likadan. Men den lilla fjärilen stals i början av 1990-talet.
Idag finns enbart dess gråa betongfundament kvar.

 Orgelfjärilen Organa Papilio är sex meter hög.

I och med stölden av den mindre skulpturen tystnade också musiken i Orgelfjärilen. Musiken var skapad av kompositören, pedagogen och violinisten Sven-Erik Bäck (1919 -1994) som i år skulle ha fyllt 100 år. 

”Orgelfjärilen är ett mix-media-verk av två komponenter, en skulptur med inbyggd musik.” 
Det skrev Sven-Erik Bäck i gemensam artikel med Björn Erling Evensen i Synskadades Riksförbunds och de närstående företagens personaltidning Storstilat och Punktligt 1984. 

Planetvarv

Den 11 minuter långa melodislingan, som Sven-Erik Bäck kallade ett ”planetvarv”, ljöd från den stora orgelfjärilen. Musiken sattes igång när betraktaren kände på den lilla skulpturen. Nu är den tyst. 

Konstnären Evensen liknade orgelfjärilens känselspröt med orgelpipor. 
Kompositören Bäck, ja de var kamrater, beskrev orgelpipornas uppåtriktade spröt och de kraftfulla vingarna:
”Vingarna skulle kunna vara en öppnad port, sprängd genom en mur”.
Det var Bäcks känsla när han började komponera. För att skildra den glänsande ytan på skulpturen valde Bäck metallstavar som klangkällor.

Sven-Erik Bäck komponerade musiken i Orgelfjärilen.

Sju toner användes i klangerna. Bäck fick fram 144 olika klanger:
”De sju tonerna har fullbordat var sitt kretslopp kring varandra”.