Punktskrift på visitkorten i riksdagen

Alla ska kunna ta kontakt med riksdagens ledamöter. Därför ska det vara möjligt att ha punktskrift på riksdagsledamöternas visitkort, föreslår riksdagsledamot Per Lodenius (C) i en motion till riksdagen.

Gravt synskadade eller blinda personer har ingen möjlighet att tolka vad som står på en riksdagsledamots visitkort. 

Riksdagsledamot Per Lodenius (C).

– Idag finns teknik för att på ett enkelt sätt komplettera visitkort med punktskrift. Det gör inte visitkorten svårare för seende att läsa, men det ger en möjlighet för den som är blind att ta del av visitkortets innehåll, skriver Per Lodenius. 

Synskadades Riksförbund välkomnar Per Lodenius förslag idag på FN:s punktskriftsdag den 4 januari och att motionen klubbas igenom snarast.

Läs om FN:s punktskriftsdag den 4 januari.

Länk till Per Lodenius riksdagsmotion.