Händer på ett tangentbord. Framför står en punktskriftsdisplay

Skärmläsaranvändare stöter på stora problem

Byte av arbetsplats, svårigheter att studera och hemsidor som inte går att surfa på – det är några av de problem som skärmläsaranvändare stött på. Det framkommer i en ny rapport från Synskadades Riksförbund.

Under sommaren 2019 genomförde Synskadades Riksförbund en enkätundersökning riktad till personer som använder skärmläsare. Vi ville ta reda på hur de upplever att det är att använda skärmläsare och hur operativsystem, program och mobila appar fungerar. Huvudfokus var alltså tänkt att ligga på hur väl skärmläsarna fungerar, men svaren från enkäten visade sig i stor utsträckning handla om andra utmaningar.

Ett antal personer berättar om hur de fått byta karriär eller gå ner i arbetstid på grund av otillgängliga IT-system. Lärplattformar visar sig också vara ett stort problem för den som studerar. Många berättar om svårigheter att använda vanliga webbplatser, som ofta brister i kodning och pedagogisk struktur.

Slutsatsen från undersökningen är att en förbättrad habilitering, där man får lära sig att använda både hjälpmedel, program och appar, är av stor vikt. Lika viktigt är ökad webbtillgänglighet och kompetens kring webbtillgänglighet, samt att skärmläsarna utvecklas kontinuerligt.

Gå till denna länk för att läsa rapporten