Ledsagare springer på löparbana med synskadad person.

Sluta begränsa synskadades liv

Landets kommuner måste vända den negativa utvecklingen och säga ja till ledsagning. Det skriver SRF:s förbundsordförande Håkan Thomsson och Frida Karlander, ordförande för Unga med Synnedsättning på Aftonbladet Debatt.

Ledsagarservice är en viktig del i synskadades frihet och självständighet. Men kostnader, begränsningar och avslag på ansökningar gör att synskadade inte får samma möjlighet som andra till hälsa och delaktighet.

Läs hela debattartikeln hos Aftonbladet