Vy över Almedalsparken med den välkända fontänten. Molnen sveper över en blå himmel.
SRF finns på plats under hela Almedalsveckan i Visby.

SRF i Almedalen 2019

Ledsagning för ett aktivt liv och så får fler arbete är två av de frågor som SRF vill påverka genom sitt deltagande i Almedalen.

Under Almedalsveckan den 30 juni - 7 juli är SRF på plats och deltar i seminarier, möter beslutsfattare och bygger nätverk. 

Möt SRF i Almedalen

Måndag den 1 juli
SDG-målen - Inkludering på riktigt. Hur skapar vi en inkluderande framtid? 
För SRF deltar förbundsordförande Håkan Thomsson i 
Social Venture Networks  och Sight Savers seminarium.
Måndagen den 1 juli klockan 09:10 - 09:50.
Seminariet  webbsänds. Länken finns i Almedalsprogrammet.
Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Möjliggör plats – hur kan vi lyfta fördelarna med mångfald på våra arbetsplatser? Håkan Thomsson deltar i Iris Hadars workshop.
Måndagen den 1 juli klockan 14:00 - 16:00.
Länk till workshopen i Almedalsprogrammet.

Tisdag den 2 juli
Hur skapas en inkluderande arbetsplats? Diskussion och konkreta exempel från arbetsgivare och individers upplevelser.
Håkan Thomsson deltar i ett samtal under ett seminarium som Myndigheten för delaktighet har. 
Tisdagen den 2 juli klockan 09:00 - 10:45. 
Länk till MFD:s seminarium i Almedalsprogrammet.

Vem klarar sig när krisen kommer?
Seminarium där SRF:s andra vice ordförande Maria Thorstensson medverkar.
Tisdagen den 2 juli 10:00 - 10:30.
Länk till SRF:s seminarium i Almedalsprogrammet.

Hur svårt ska det vara att skapa en sammanhängande vårdprocess för patienten?
Inera AB:s seminarium om digitalisering kopplat till vård och hälsa där SRF:s vice ordförande Niklas Mattsson deltar.
Tisdagen den 2 juli 14:45 - 15:15.
Länk till seminariet i Almedalsprogrammet

Onsdag den 3 juli
Är biblioteken demokratins skattkammare och därmed tillgängliga för alla?
Tidigare i år lämnades en nationell biblioteksstrategi till regeringen. Myndigheten för tillgängliga mediers seminarium tar upp om biblioteken är till för alla. 
Agneta Elfving ledamot i SRF:s förbundsstyrelse medverkar i panelen. 
Onsdagen den 3 juli 13:00 - 14:00.
Länk till seminariet i Almedalsprogrammet.

 

 

Vid Donners plats i Visby är trängseln stundtals stor.

Områden i fokus

Synskadade har rätt till ledsagning oberoende var än i landet en person bor men så är det långt ifrån alla gånger. Det visar vårens stora kommunenkät som SRF låtit Sifo göra.
Länk till Ledsagning – vägen till ett aktivt liv

Fem förslag för fler i arbete
Utsattheten ökar bland synskadade. Endast 47 procent har ett arbete jämfört med 82 procent i allmänheten.
Länk till Fem förslag för fler i arbete.

Tysta elfordon en livsfara – dags att avvärja riskerna. 
Den ökade mängden tysta fordon i trafiken skapar nya problem. SRF föreslår  vägar till ökad säkerhet. 
Länk till Tysta fordon en livsfara.

Vem klarar sig när krisen kommer?
Synskadades Riksförbund vill att krisberedskapen förbättras så att den inkluderar äldre och personer med funktionsnedsättningar som är särskilt utsatta vid allvarliga samhällshändelser och kriser. Både statliga myndigheter och våra kommuner behöver uppmärksamma detta.
Länk till Vem klarar sig när krisen kommer? 

Skaka tass
Ända sedan regeringen aviserade att den vill flytta ledarhundsverksamheten från SRF till Myndigheten för delaktighet har SRF försökt att påverka politiker och andra beslutsfattare att stoppa förslaget.
Länk till händelseförloppet och SRF:s egen rapport. 

SRF i sociala medier

Länk till SRF:s Facebook.

Länk till SRF på Twitter.

Länk till SRF på Instagram.

     

 1. Moderat undran om ledarhundsflytt

  – Ska vi börja med ledarhundsfrågan, sa förbundsstyrelseledamoten i Synskadades Riksförbund Annika Östling under ett samtal i Almedalen…

 2. Debatt om digitaliseringen i vården

  – Det viktiga är inte vilka vårdsystem vi har utan att det går att få ut information till patienterna var man söker vård, säger Synskad…

 3. SRF inbjudna till riksdagen

  Under måndagen träffade vi Pernilla Stålhammar och pratade bland annat rehabilitering, ledsagning och ojämliket.

 4. Vem klarar sig när krisen kommer?

  Krisberedskapen behöver förbättras i Sverige så att den inkluderar äldre och personer med funktionsnedsättningar.

 5. Tysta elfordon en livsfara – dags att avvärja riskerna

  Elbilar och elsparkcyklar ökar snabbt i antal. De innebär nya risker i trafiken. För allas vår säkerhet behöver reglerna som rör elford…

 6. Ledsagning - vägen till ett aktivt liv

  Höga kostnader, stora begränsningar och avslag på ansökningar. Det är verkligheten för synskadade som behöver kommunal ledsagarservice.…

 7. Fem förslag för fler i arbete

  Fem förslag för fler i arbete för att minska synskadades utsatthet på arbetsmarknaden..