Deltagarna under ett panelsamtal i Almedalen. De står vända mot den som just nu talar.
Temat för panelsamtalet var hur digitaliseringen av vården påverkar medborgarna

Debatt om digitaliseringen i vården

– Det viktiga är inte vilka vårdsystem vi har utan att det går att få ut information till patienterna var man söker vård, säger Synskadades Riksförbunds vice ordförande Niklas Mattsson.

Den 2 juli under Almedalsveckan deltog Niklas Mattsson i paneldebatten Hur svårt ska det vara att skapa en sammanhängande vårdprocess för patienten? 

Temat för panelsamtalet var hur digitaliseringen av vården påverkar medborgarna. Risken finns att vården kan bli mer splittrad och fördelen kan vara att den som söker vård får nya möjligheter att påverka sin vård och hälsa. 

– Är lösningen att ställa krav på samma vårdsystem för alla, frågade arrangören Inera AB, som utvecklar och koordinerar regioners och kommuners digitalisering.

För- och nackdelar belystes av den sex personer starka panelen med deltagare även från flera sjukvårdsregioner och näringsliv. 

– Det avgörande är att den digitala vården är tillgänglig även om man inte ser, sa Niklas Mattsson. 

En inspelning av seminariet kommer att finnas på nätet från och med fredagen den 5 juli.

Sidan uppdateras med en länk.