Fem förslag för fler i arbete

Fem förslag för fler i arbete för att minska synskadades utsatthet på arbetsmarknaden..

Bland synskadade har endast 47 procent ett jobb jämfört med 82 i allmänheten. 

Ladda ner foldern Fem förslag för fler i arbete.