Ledsagning - vägen till ett aktivt liv

Höga kostnader, stora begränsningar och avslag på ansökningar. Det är verkligheten för synskadade som behöver kommunal ledsagarservice. Lösning: Säkerställ vår rätt till ledsagning enligt LSS.

Ladda ner foldern Ledsagning - vägen till ett aktivt liv.