Maria Thorstensson har kort rosa hår och räcker över en SRF-påse till Maria Stålhammar som har ljusblå tröja och kofta.
Maria Thorstensson överlämnar en SRF-påse till Pernilla Stålhammar (MP).

SRF inbjudna till riksdagen

Under måndagen träffade vi Pernilla Stålhammar och pratade bland annat rehabilitering, ledsagning och ojämliket.

– Vi önskar en nationell samordning av rehabilitering, så att den blir likvärdig oavsett var man bor i landet.

Det sa Maria Thorstensson, Synskadades Riksförbunds andra vice ordförande, under Almedalens andra dag. Hon träffade Pernilla Stålhammar som sitter i socialutskottet för Miljöpartiet. Maria lyfte att det bara finns vinster, både för den enskilda personen och för samhället, när det kommer till att ge synskadade en god rehabilitering.

Andra frågor som lyftes och diskuterades var ledarhundsverksamheten, där vi poängterade vår omfattande kompetens på området, samt LSS-lagstiftningen. Maria tryckte på vikten av möjlighet till ledsagning genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för synskadade.  

Pernilla undrade hur ojämställdheten ser ut inom gruppen synskadade. Det föranledde ett samtal om förutsättningarna hos män respektive kvinnor att bli beviljade ledsagning enligt LSS, men också enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ojämlikhet i skolresultat och tillgången till resurskrävande hjälpmedel var också något som Maria valde att lyfta.

Mötet ledde till att vi blev inbjudna till riksdagen i höst för att fortsätta samtalen.