Alireza läser upp prismotiveringen för pristagaren.
Förbundsstyrelseledamot Alireza G Alipour och pristagare Sten Gustavsson under stipendieutdelningen på medlemsforum.

Eva Björk-stipendiet gick till bibliotekarie

– Kära vänner jag är överväldigad och hedrad, sa den före detta bibliotekarien Sten Gustavsson när han tog emot det första Eva Björk-stipendiet under medlemsforum i Stockholm.

Synskadades Riksförbunds förra kanslichef Eva Björk, som avled i december 2017, var starkt engagerad i frågor om punktskrift. För att hedra hennes minne har Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse inrättat ett stipendium i Eva Björks namn. Stipendiet går till en person som gjort insatser för att synliggöra punktskriften i samhället. 

Eva Björk i Radio SRF:s studio 2011. 

– Priset får du för ditt betydelsefulla arbete att sprida information om punktskriftens historia. Dina kunskaper och ditt engagemang är ovärderligt. Du är en riktig eldsjäl, sa förbundsstyrelseledamoten Alireza G Alipour när han överlämnade Eva Björk-stipendiet till Sten Gustavsson.

Intresset för punktskrift väcktes 1980 när Sten Gustavsson började på dåvarande TPB, Talboks- och Punktskriftsbiblioteket, numera Myndigheten för tillgängliga medier. I dialog med blinda kolleger på TPB kunde Sten Gustavsson fördjupa sina kunskaper om braille.
– Jag blev mer och mer nyfiken på punktskrift, sa en rörd Sten Gustavsson när han tog emot diplom och en prissumma på 10 000 kronor ur Alireza G Alipours hand till forumdeltagarnas stora förtjusning.

Länk till Sten Gustavssons text i samband med firandet av Louis Brailles 200-årsdag 2009.