Håkan Thomsson i vit skjorta och ljusblå kavaj. Han har vågigt axellångt hår och mustasch. Tomas Eneroth har glasögon, skägg, kort mörkt hår, ljusblå skjorta, vinröd slips och mörk kavaj
Håkan Thomsson och infrastrukturminister Tomas Eneroth tog upp frågor om synskadades rese- och trafiksituation.

Trafik och resande i fokus hos Eneroth

– Digitala plattformar får inte leda till att tillgängligheten försämras, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vid ett möte med Synskadades Riksförbund den 16 december.

Trafikverket vill att högtalarutropen på landets järnvägsstationer endast ska höras vid trafikstörningar. Förslaget innebär att tåg som går enligt tidtabell inte längre ska ropas ut i högtalarna.

– Avsaknad av utrop skapar stora problem för tågresenärer med synnedsättning, sa förbundsordförande Håkan Thomsson vid uppvaktningen på infrastrukturdepartementet.

Enligt Synskadades Riksförbund har de pratorer och appar som Trafikverket föreslår väsentliga brister. Synskadades Riksförbund vill att regeringen räddar de traditionella stationsutropen.
Tomas Eneroth uppmanade förbundet att ha en dialog med en pågående utredning om stationsutropen.

Bland de första punkterna Tomas Eneroth tog upp vid rundabordssamtalet var årets problem med elsparkcyklar. En nationell reglering är på gång om elsparkcyklarnas framfart med krav på kommunerna.

– Det är bra att Tomas Eneroth har agerat, sa Håkan Thomsson.

Höj vita käppens status

Synskadades Riksförbund vill att den vita käppens status höjs. 

– Trafikförordningen bör stärkas så att förare alltid måste väja för personer med vit käpp, sa Jimmy Pettersson intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund som deltog i uppvaktningen. 

På Synskadades Riksförbunds ”önskelista” finns också krav på ett nationellt ledsagarsystem för att resa från punkt A till B utan att se.

Tomas Eneroth uppmaning till Synskadades Riksförbund var på nytt att kontakta pågående trafikutredningar. 

Länk till Synskadades Riksförbunds frågeområden vid besöket hos Tomas Eneroth.