En person skriver punktskrift på en Iphone
Avvakta med att uppdatera din Iphone till Ios 13, det rådet ger tillgänglighetssajten Applevis

Vänta med att uppdatera din Iphone

Allvarliga fel och buggar för användare av Voiceover och Zoom på Iphone gör att tillgänglighetssajten Applevis avråder synskadade från att uppdatera sina enheter till Ios 13 i nuläget.

Den 19 september släpper Apple uppdateringen till Ios 13 för Iphone och Ipad os 13 för Ipad. Tekniksajten Applevis som fokuserar på Appleprodukter och deras tillgänglighet för synskadade varnar nu för flera allvarliga buggar i Ios 13 och uppmanar sina användare att avvakta med att uppdatera sin enheter tills Ios 13.1 släpps den 24 september. 

Det är framförallt användare av punktskriftsinmatning som berörs av de allvarligaste buggarna där inmatning av punktskrift upphör att fungera efter 5-6 meningar, enligt Applevis. 

Även för synsvaga har problem uppdagats. Där handlar det framförallt om problem med funktionerna för att invertera färger. Både smart invertering och den vanliga inverteringen anses som opålitlig i nuläget. 

Uppdatering
Efter att denna nyhet publicerades meddelade Apple att Ios 13.1 kommer att släppas den 24 september och inte den 30 september som man först uppgett. Atikeln har därför uppdaterats. 

Hör Radio SRF:s inslag om nya Iphone 11 och Ios 13

Extern länk: The Accessibility Bugs Introduced and Resolved in iOS 13 for Blind and Low Vision Users