En bild som försöker likna vad det kan innebära att ha ett begränsat synfält , att endast se lite grann i mitten.
Ögonsjukdomen glaukom är en vanlig orsak till grav synnedsättning.

Världsglaukomveckan 2019

Världsglaukomveckan genomförs årligen vecka 11 för att göra ögonsjukdomen glaukom (grön starr) mer känd.

Snabbfakta om glaukom av Boel Bengtsson vid Lunds universitetssjukhus:

Glaukom är den vanligaste orsaken till blindhet, men långt ifrån alla blir blinda av sjukdomen. Sjukdomen är ganska vanligt och ökar med stigande ålder. I en befolkning av europeisk härkomst har cirka 2 procent av alla över 40 år glaukom och andelen stiger till cirka 6 procent bland de över 70 år. 

Orsaken till den vanligaste typen av glaukom är okänd. Det pågår forskning men ingen egentlig förklaring har ännu hittats. 

Vi har utvecklat känsliga metoder som mäter sjukdomsförloppet. Det varierar mycket mellan patienter. Studier med kontrollgrupper har visat att sänkning av ögontrycket har positiv effekt, och effektivare trycksänkande ögondroppar tagits fram. 

Andra typer läkemedel har provats i laboratorier, men inte visat effekt vid prövning på människa.

Implantat av nanotrådar i näthinnan är en spännande teknik som i framtiden skulle kunna hjälpa även personer med glaukom. Men i dagsläget strävar vi efter att tidigt hitta de individer med snabbt sjukdomsförlopp för intensivare behandling. 

Världsglaukomveckan 11-17 mars 2019
World glaucoma week