En person korsar en gata. Hen använder en vit käpp.
Forskare vid KTH vill göra trafikmiljön säkrare för personer med synnedsättning.

Vit käpp ska stoppa trafiken

I framtiden kommer synskadade personer få möjlighet att stoppa trafiken med hjälp av sin vita käpp. Det hoppas i alla fall ett forskarlag vid KTH som snart startar användartester av en ny typ av vit käpp i Stockholm.

OBS! Denna artikel är publicerad som ett aprilskämt. 

För personer med synnedsättning har mängden eldrivna, och därmed tysta, fordon i trafiken skapat en stor oro då det är svårt att veta när det är säkert att passera en gata. Synskadades Riksförbund har aktivt arbetat med frågan att få varningsljud på elfordon så att de hörs i trafiken. Varningsljud finns nu också på många fordon men ofta kan dessa stängas av av bilens förare. Eftersom den vita käppen inte är någon garanti för att en bil stannar när en person med synnedsättning vill passera en gata är det många som känner sig osäkra i trafiken. 

Detta problem har nu ett forskarlag vid KTH tagit sig an och hittat en lösning på.

– Vi har tittat på olika lösningar för att få bilar att stanna för en synskadad person och kom fram till att den säkraste lösningen var att ge synskadade möjlighet att helt stoppa trafiken, berättar Darul Lirpa, en av studenterna som utvecklat det nya hjälpmedlet.  

EMP-Cane, som prototypen kallas. ser ut som en helt vanlig vit käpp med den skillnaden att den har fått en knapp i handtaget. När man trycker på knappen skickas en elektromagnetisk puls ut som gör att motorer på fordon i närheten stängs av. 

– Det här är från början militär teknik tänkt att kunna användas för att till exempel stoppa ett fordon från ett flygplan, säger Darul Lirpa. 

– Här har vi bara skalet ner styrkan något så att den endast stoppar fordon inom cirka fem meter. Den elektromagnetiska pulsen gör att fordonen stoppas i ungefär trettio sekunder innan de kan köra vidare.

EMP-Cane stoppar alla former av fordon med motor, inklusive elcyklar och de nya populära el-sparkcyklarna. Till skillnad mot militära varianter förstör inte denna form av elektromagnetisk puls fordonen permanent.

Inom kort komer personer med synnedsättning få möjlighet att testa en prototyp av EMP-Cane i Stockholm. Darul Lirpa berättar att man helst skulle velat testa den nya käppen i innerstaden men efter diskussioner med Storstockholms Lokaltrafik har man bestlutat att testet i stället ska genomföras i en förort utan spårbunden trafik. 

– De första prototyperna kan eventuellt störa tunnelbanetrafiken och därför har vi nu beslutat att göra testerna där det inte finns någon spårbunden trafik.

Under 2020 hoppas man på att kunna göra tester i större skala med EMP-Cane. Mer information om detta kommer i Radio SRF och SRF Perspektiv när det större testet närmar sig.