Lappning av elsparkcyklar och andra hinder på Götgatan i Stockholm. En person som lappar bär en gul reflexväst.
SRF Stockholm Gotland och SRF Stockholms stad lappade elsparcyklar och andra hinder i Stockholm på Vita käppens dag.

Vita käppens dag i medierna

Lappning av elsparkcyklar, test av busslinjer och tillgänglighetsvandringar. På Vita käppens dag 15 oktober visade Synskadades Riksförbund hur tryggheten på gator och torg kan förbättras.

Synskadades Riksförbund Stockholms stad och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland lappade elsparkcyklar och andra hinder på Götgatan.
Länk till inslaget i P4 Stockholm där Sandra Lindquist medverkar.

I Helsingborg har trafiksäkerheten blivit sämre. SRF:aren Christer H Persson intervjuas om hur tryggheten minskat sedan elsparkcyklarna kom till stan. 
Länk till P4 Malmöhus 

SVT Nyheter följde med när Synskadades Riksförbund i Helsingborg testade hållplatsutropen på stadsbussarna.
– Någon gång emellanåt har jag hört det väldigt svagt, men om det är brus hörs det inte alls. Om jag ska vara lite hård så tycker jag det är för jäkla dåligt, sa medlemmen Jon Torenäs till SVT.
Länk till SVT Nyheter i Helsingborg. 

I Halland bjöd Synskadades Riksförbund Halland sina medlemmar att ihop med Falkenbergs motorklubb testa bilkörning på en motorbana i Falkenberg.
– Det är något som man trodde att man aldrig skulle få göra igen i livet, man lever på det här väldigt länge, sa Marie-Louise Sönnerheim till P4 Halland.
Länk till P4 Halland 

”Som att vara på Liseberg igen”

Följ när Stellan Andersson kör bil på Vita käppens dag. SVT:s reporter satt i baksätet när Stellan Andersson tog en tur på motorbanan i Falkenberg.
Länk till SVT Nyheters inslag om bilkörning. 

I Uppsala lappade Synskadades Riksförbund Uppsala län felaktigt parkerade elsparkcyklar och andra hinder i gatumiljön.
– Hittills har vi satt ut runt 100 gula lappar, sa Karin Renström till Upsala Nya Tidning efter endast 100 meters vandring.
Länk till reportaget i Upsala Nya Tidning som är bakom en betalvägg.

”Tysta elfordon ett hot mot synskadade”
Piteå-Tidningen mötte Christer Karlsson på busstationen i Piteå.
– Tyvärr blev busstationen en katastrof efter ombyggnaden, det är omöjligt att orientera sig här och veta vilken perrong man ska ta, något vi från Synskadades Riksförbund påtalat i en skrivelse till kommunen, sa Christer Karlsson till Piteå-Tidningen.
Länk till artikeln i Piteå-Tidningen som är bakom en betalvägg.  

I Göteborg lappade Synskadades Riksförbund Göteborg och Unga med Synnedsättning Göteborg elsparkcyklar på Avenyn.
 – Vi ska försöka ta oss ner helskinnade längs den här Golgatan av elsparkcyklar och allt, sa Erik Lönnroth från Synskadades Riksförbund Göteborg till P4 Göteborg.
Länk till inslaget i P4 Göteborg. 

Även SVT Väst bevakade Vita käppen-aktionen i Göteborg,
Länk till inslaget i SVT Väst 

– Här är ju någonting som inte skulle stå här eller stå lite längre ut, sa Jan Karlsson till P4 Kronoberg när de gick längs Storgatan i Växjö.
Synskadades Riksförbund Kronberg manifesterar vita käppen hela veckan.
Länk till inslaget i P4 Kronoberg.

– Jag förstår att de upplever skylten som ett stort problem men jag har faktiskt tillstånd från kommunen och polisen för att ha den utanför min butik, sa en av näringsidkarna på Storgatan till SVT Nyheter Småland.

SVT Småland var med när SRF:are granskade tillgängligheten på Storgatan i Växjö. De gatupratare som var utställda utanför butikerna försvårade framkomligheten men var godkända av myndigheterna.

Länk till SVT Nyheter Smålands inslag.

En av uthyrarna förser elsparkcykeln med en parkeringspåminnelse. SRF:s gula lapp gör den röda sällskap.

Åk bara på cykelvägar. Parkera smart. Använd ringklocka.

VOI, ett av företagen som hyr ut elsparkcyklar tipsar förare hur de ska köra och parkera trafiksäkert.
Länk till inslaget i P4 Malmöhus. 

Synskadades Riksförbund Örebro län var på Vita käppens dag inriktade på elsparkcyklar som precis har börjat hyras ut i staden.
– Man har inte tänkt på bra uppställningsplatser, folk lämnar elsparkcyklarna lite var som helst och hur som helst, sa Roger Alexandersson, ombudsman Synskadades Riksförbud Örebro län till SVT Nyheter.
Länk till inslaget i SVT Nyheter Örebro.