En person står vid en trottarkant och känner dess kant med en vit käpp. Höstlöven ligger på marken.
Den vita käppen är det mest kända hjälpmedlet för personer med synnedsättning.

Vita käppens dag

På Vita käppens dag 15 oktober är SRF ute på gator och torg runt om i landet. Många lappar hinder, har tillgänglighetsvandringar och visar allmänheten och beslutsfattare hur de kan underlätta för personer med synnedsättning i gatumiljön.

Saknar du din aktivitet den 15 oktober. 
Mejla uppgifterna till info@srf.nu

Unga med Synnedsättning Göteborg
SRF Göteborg

Lappning av elsparkcyklar på Vita käppens dag den 15 oktober, klockan 16:00-18:00.
Plats: Samling vid Poseidon – Götaplatsen, avslutning vid Stenpirens resecentrum.
Mediekontakt: US Göteborg, ordförande Elvira ”Vispen” Sjöblom, goteborg@ungsyn.se, 0707-30 28 36
Synskadades Riksförbund Göteborg: Erik Lönnroth, 0723 - 320 104 

SRF Uppsala län

Uppsaladistriktet inbjuder till en runda i centrala Uppsala för att lappa felparkerade elsparkcyklar och andra hinder.
De använder SRF:s knallgula parkeringspåminnelser som går att hänga runt styret.
Samling tisdagen den 15 oktober klockan 13:00.
Plats: 48:an. Kungsängsgatan 48, Uppsala.
Efter lappningen bjuder distriktet på kondis.
Mediekontakt: Wieslaw Wasowski 018-56 09 23, 072 142 61 36, uppsala.lan@srf.nu 

Felaktigt placerade elsparkcyklar kommer att lappas på Vita käppens dag.

SRF Dalarna och SRF Falubygden

De har bjudit in kommunpolitiker och förvaltningschefer att gå en mörkerpromenad med fika efteråt. 

SRF Örebro län

De är i Hallsberg på Vita käppens dag. Där har örebrodistriktet bjudit in kommunpolitiker för att visa såväl tillgänglighet som bristfällig tillgänglighet genom en rundvandring i centrala Hallsberg.
Tid: 13:00-16:30
Plats: Åsens dagcentral, Västra storgatan 13 i Hallsberg
Mediekontakt: Roger Alexanderson, 072 - 738 04 50 

SRF Västernorrland

Synskadades Riksförbund Västernorrland och lokalföreningarna i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik planerar olika aktiviteter. Huvudbudskapet är information till allmänheten via öppet hus. Till exempel att stå vid huvudentrén på sjukhusen och informera och dela ut infomaterial.
Mediekontakt: Kamal Suleimani, kamal.suleimani@srf.nu 0611-39 80 25 

SRF Östra Värmland och SRF Värmlands län

De inbjuder till Ögats dag på KCC i Kristinehamn kl. 10.00 - 15.00 den 12 oktober.
Mediekontakt: Dan Andersson 072- 530 38 33 

SRF Halland

Synskadades Riksförbund Halland arrangerar bilkörning på den berömda Falkenbergs Motorbana för medlemmar. Detta sker i samverkan med fyra körskolor i Falkenberg.
Tid: 15 oktober klockan 13 - 16.
Mediekontakt: Niklas Mattsson, ordförande SRF Halland, 0706 – 54 14 33, Björn Carlsson styrelseledamot, 070- 638 45 30

SRF Stockholm Gotland och SRF Stockholms stad

Uppmärksammar Vita käppens dag genom att lappa elsparkcyklar.
En stor grupp går från Gotlandsgatan 44, till Götgatsbacken och tillbaka, då det brukar finnas gott om elsparkcyklar på Götgatsbacken.
Avfärd från Gotlandsgatan 44 klockan 15:00
Mediekontakter: 
Christoffer Örnevik 08-462 45 20, christoffer.ornevik@srfstockholmgotland.se 
Sandra Lindquist 08-452 22 01, sandra.lindquist@srfstockholm.se 

SRF Attunda

Ögats dag med öppet hus den 14 oktober i Satelliten i Sollentuna. Vi kommer att ha stora annonser i både Upplands-Väsby och Sollentuna Mitt i tidningar. För två år sedan deltog 70 personer. Därför har vi i år skaffat en större lokal, så vi har stora förhoppningar inför detta arrangemang.
Mediekontakt: Christer Gillfors 070 579 21 45, Per Karlström 0705 27 98 10 

Den vita käppen - manar till hänsyn. En paroll från högertrafikomläggningen 1967.

Synskadades Riksförbund Sörmland

Sörmlandsdistriktet ska ut på stan i Eskilstuna med vita käppar och dela ut broschyrer.
Synskadades Riksförbund Eskilstuna ska också ut på stan och visa sig med vita käppar och dela ut broschyrer.
Vi kommer vara på Torget i Eskilstuna från klockan 13.00 och några timmar framåt.
Mediekontakt: Petra, ombudsman SRF Sörmland, telefon 016-12 30 10

SRF Gävle

Lokalföreningen i Gävle ska ha mörkerpromenad med politiker och tjänstemän från Gävle kommun. Efter promenaden tar vi en fika tillsammans och diskuterar intrycken.
Mediekontakt: Christina Lundgren 026- 61 04 40 christina.lundgren@srf.nu 

Synskadades Riksförbund Västmanland

Planen är att vara i Västerås centrum den 15 oktober. Vi träffas utanför stadshotellets entré klockan 14:00.
Tanken är att vi och uthyrningsfirman av elsparkcyklar tillsammans ska informera allmänheten av vikten att parkera dessa på lämpligt ställe.
Vi har också ögonbindlar för de som vill prova på att gå med vita käppen.
Mediekontakt:
Åsa Blom ombudsman/verksamhetsutvecklare, 076- 165 34 94  

Synskadades Riksförbund Umeå

Vita käppens dag + After Work. Den 15 oktober klockan 17:00 genomför SRF Umeå en käppromenad i Umeå centrum. Vi kommer att ha med informationsmaterial att dela ut till intresserade. Promenaden slutar vid Scandic Plaza där vi kan äta en bit mat tillsammans.
Vi samlas, kl. 17.00, på parkeringen vid Elite hotell Mimer, gamla Mimerskolan.
Mediekontakt:
Jenny Näslund, 073-051 18 75

Synskadades Riksförbund Skåne

SRF Helsingborg uppmärksammar problem med nya busslinjer. Dels vad gäller själva utformningen av hållplatserna men även bristande hållplatsutrop i nya bussar.
Det blir även lappning av illa parkerade elsparkcyklar. 

SRF Lundabygden går ut på stan och lappar illa parkerade elsparkcyklar. 

SRF Skånes distriktsstyrelse förlägger sitt möte till Hässleholm
den 15 oktober. Distriktet och SRF Norra Skåne gör en manifestation vid järnvägsstationen i Hässleholm. Där saknas både naturliga och anlagda ledstråk. Dessutom får inte färdtjänst stanna utanför stationen mot centrum. Det innebär att synskadade lämnas och hämtas på en otrygg plats.
Mediekontakt: 
Henrik Eldh, ombudsman, 0761- 81 47 45

Synskadades Riksförbund Jönköpings län

SRF Jönköpings län går en promenad i centrala Jönköping för att visa oss med våra vita käppar. Vi delar ut informationsmaterial till allmänheten. 
Plats: Konditori Napoleon, Barnarpsgatan 17 i Jönköping, klockan 15:00.
Efter fikat inleds promenaden fram till klockan 17:00.
Mediekontakt: Julia Lindahl, distriktsombudsman, 072- 141 39 53

Synskadades Riksförbund Mark

Den 15 oktober kommer Synskadades Riksförbund Mark och andra funktionshindersföreningar att ha en paneldebatt med kommunpolitiker och tjänstemän i Kinna-borgssalen i Kinna klockan 18:00.
SRF Marks frågor är riktade mot gata för alla och vita käppens betydelse och behov för oss att ha en lättare utemiljö.
Mediekontakt:
ordföranden i SRF Mark Eva Brunander, 0703- 84 12 78
Anette Eriksson 070-271 29 46 

SRF Bohuslän

Från A till B utan att se
Hur orienterar man sig med hjälp av den vita käppen?
Hur fungerar vardagssyntolkning?
Möt oss på Överby, Etagehuset utanför Cervera mellan 11.30 och 13.30 Kongahällacentret, Kungälv mellan 16 och 18.
Mediekontakt: Camilla Svensson 073 823 70 75 camilla@srfbohuslan.se