En svart, gammaldags telefon.

Årsmöten på telefon

I det rådande Coronaläget uppmanar Synskadades Riksförbund lokalföreningarna att ha sina årsmöten på telefon.

– På riksförbundet får vi just nu många frågor kring årsmöten i lokalföreningarna. Det finns en möjlighet att genomföra dessa per telefon om detta skulle underlätta, säger kanslichef Ulrika Norelius Centervik.

Lokalföreningsordföranden i Synskadades Riksförbund som vill boka en tid för årsmöte på telefon kan kontakta Lennart Björk på rikskansliet.
Kontaktuppgifter: 
lennart.bjork@srf.nu
Telefon: 08 39 92 95 

– Vi kommer att genomföra vårt årsmöte på telefon, säger ordföranden i Synskadades Riksförbund Stockholms stad Kaj Nordquist.