Kongressalen i Malmö där styrelse och kongressombud är samlade. SRF-flaggen står invid scenen när Håkan Thomsson talar.

Förbundsstyrelsen föreslår framflyttad kongress

Årets kongress kommer troligtvis att skjutas fram till 2021. Beslut fattas av organisationsrådet den 11 juni.

Synskadades Riksförbunds kongress var tänkt att gå av stapeln den 22-25 oktober i år på Scandic Crown i Göteborg.  Men det rådande coronaläget har gjort att det varit osäkert om kongressen går att genomföra.

Förbundsstyrelsen föreslår nu att kongressen skjuts fram och i stället genomförs i juni 2021.

– Vi vågar inte chansa att vi kan genomföra kongressen i oktober i år, säger förbundsordförande Håkan Thomsson i en intervju med Radio SRF. 

Det är organisationsrådet som får fatta det slutgiltiga beslutet om när kongressen ska genomföras. Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att nästa organisationsråd ska genomföras per telefon den 11 juni. Organisationsrådet direktsänds också i Radio SRF. 

– I konsekvens med detta föreslår vi även att den kommande kongressperioden förlängs och att nästa kongress då ska hållas i oktober 2024, säger Håkan Thomsson. 

Hör Håkan Thomsson intervjuas i Radio SRF