Kongressalen i Malmö där styrelse och kongressombud är samlade. SRF-flaggen står invid scenen när Håkan Thomsson talar.

Kongressen flyttas till 2021

Årets kongress kommer att skjutas fram till 2021. Det beslöt organisationsrådet den 11 juni.

Synskadades Riksförbunds kongress var tänkt att gå av stapeln den 22-25 oktober i år på Scandic Crown i Göteborg.  Men det rådande coronaläget har gjort att det varit osäkert om kongressen går att genomföra.

Förbundsstyrelsen föreslog därför att organisationsrådet skulle besluta att flytta fram kongressen till juni 2021. 

– Vi vågar inte chansa att vi kan genomföra kongressen i oktober i år, sa förbundsordförande Håkan Thomsson i en intervju med Radio SRF efter att förbundsstyrelsen beslutat att föreslå att kongressen skulle flyttas.  

Målsättningen är att kongressen ska genomföras på Scandic Crown i Göteborg, men parallellt ska en plan för genomföra kontressen digitalt tas fram. 

En konsekvens av beslutet blir också att nästa ordinarie kongress kommer att hållas i oktober 2024.

Beslut av FS

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt junimöte att den kommande kongressen flyttas fram till den 17-20 juni 2021.
Kongressen ska i första hand genomföras fysiskt, men en reservplan är att kunna genomföra kongressen helt eller delvis digitalt. 

Länk till Thomssons nyheter.