Logotypen för syntolkning består av en rosa rektangel/platta med ett svart illustrerat öga på. Ögat är illustrerat med en svart kontur och har en rosa fylld cirkel markerad för iris. Ovanför ögat finns tre böjda linjer, vågor, också i svart.
Symbolen för syntolkad film.

Syntolkad film uppe i riksdagen

Kulturminister Amanda Lind ska titta vidare på vad som hänt med de appar som Svenska Filminstitutet tog fram för syntolkad film.

Apparna för syntolkad film är inte uppdaterade sedan Filminstitutets projekt avslutades 2015. 

– Det innebär en kostnad. Det hjälpmedlet fungerar inte längre, sa riksdagsledamot Lotta Finstorp (M) vid en frågestund i riksdagen den 16 januari. 

Apparna gör det möjligt för personer med synnedsättning att ta del av syntolkad film. Ett syntolkningsspår laddas ner i en smart telefon. Ljudspåret i appen kör igång samtidigt med filmen. Appen kan användas både för aktuella biofilmer och filmer som går på tv. 

– Jag utgår från att ministern anser att tillgänglig kultur är av största vikt för delaktighet, men vem äger frågan. Vem ska betala för till exempel syntolkning, sa Lotta Finstorp. 

Kulturminister Amanda Lind (MP) svarade att i regel brukar inte regeringen detaljstyra satsningar av det här slaget.

– Men självklart förväntar jag mig att våra olika aktörer som jobbar med att uppfylla de kulturpolitiska målen också verkar aktivt för tillgänglighet, sa Amanda Lind. 

Synskadades Riksförbund kommenterar

– Vi vill att staten tar ett helhetsansvar, men Filminstitutet vägrar, säger Henrik Götesson intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund med ansvar för syntolkning.

Enligt Henrik Götesson fungerar appen Movietalk relativt bra. 

– Men den är mer eller mindre gjord på ideell basis. Tanken var att appar av den här typen skulle utvecklas av marknaden, men det finns ju inte någon marknad, säger han.  

Länk till riksdagens frågestund om syntolkad film den 16 januari 2020. 

Länk till appen Movetalk.