Neil Lagali har kort mörkt hår, bruna ögon och skäggstubb. Inger Berndtsson har långt grått hår och glasögon med svarta skalmar. Bilden är ett montage. och båda ler.
Professor Neil Lagali och docent Inger Berndtsson är 2020-års ögonvårdspristagare. Foto: Ulrik Svedin/Linköpings universitet och Sofia Andersson.

Internationella ögondagen: Ögonvårdspris för uppmuntran till forskare

På Internationella ögondagen den 8 oktober går Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris till docent Inger Berndtsson vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och till professor Neil Lagali vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet.

– Inger Berndtsson har på allvar fördjupat kunskaperna om synnedsättningens konsekvenser och framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering. Uppgiften är som ett kall för henne som hon möter med stor nyfikenhet, säger Håkan Thomsson. 

I sin forskning har Inger Berndtsson lyft fram att rehabilitering måste utgå från individens egna erfarenheter när olika insatser formas. Rehabilitering kan aldrig bli lika för alla som förlorar synen. Hon har tydliggjort viktiga processer kring synskadans konsekvenser.

Håkan Thomsson överlämnar Ögonvårdspriset till Inger Berndtsson. Foto: Sofia Andersson 

– Jag känner mig så otroligt hedrad att få ta emot detta fina pris, och ser det som en stor uppskattning för vad jag har arbetat med i många år när det gäller forskning, undervisning och samverkan med en mängd personer och organisationer inom synområdet, sa Inger Berndtsson när hon tog emot Ögonvårdspriset i Göteborg. 

Ögonvårdspriset delas ut i samband med den Internationella ögondagen, World Sight Day den 8 oktober.

– Med kompetens, engagemang och ödmjukhet har Neil Lagali lyckats sätta fokus på sällsynta ögonsjukdomar och lägga grunden för framtida landvinningar som kommer att få stor betydelse för kommande generationer, säger Håkan Thomsson. 

Neil Lagali har skapat förutsättningar för synskadade med ögonsjukdomen aniridi att möta andra i hela Europa med samma diagnos, också med forskarvärlden. 

Neil Lagali, Håkan Thomsson och Malin Löfvenberg från SRF Östergötlands styrelse. Foto: Ulrik Svedin/Linköpings universitet

– Jag är otroligt tacksam för utmärkelsen. Sällsynta ögonsjukdomar som aniridi är viktiga att forska om, både utifrån ett sjukvårdsperspektiv och på en vetenskaplig nivå. Dialogen mellan patientgrupper, kliniska experter och forskare har varit mycket givande. De som lever med en sällsynt sjukdom känner sig mindre isolerade när de träffar andra, och samtidigt blir forskare och läkare inspirerade att samarbeta med de mest utmanande frågorna, säger Neil Lagali.

 

Bakgrund

Ögonvårdspriset har sedan 1992 delas ut till forskare och andra yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser som ökar förståelsen för synskadades livssituation.
I juryn ingår Synskadades Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för Synrehabilitering.
De bägge pristagarna delar på 100 000 kronor.
Länk till Ögonvårdspriset 

Internationella ögondagen, World Sight Day

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har minst 2,2 miljarder människor i världen en synnedsättning eller är blinda.
Över en miljard av dessa personer har ögonsjukdomar och synfel som skulle ha gått att förebygga eller som är behandlingsbara. På World Sight Day uppmärksammas ögonhälsa för att minska synnedsättning bland människor världen över. 
World Sight Day firas årligen den andra torsdagen i oktober.