Jan Holmegard har bakåtkammat hår och skägg. Han har en mörk skjorta och sitter vid ett bord i styrelserummet på SRF:
Jan Holmegard var en drivande kraft i Synskadades Riksförbund och dess dåvarande bolagsgrupp.

Jan Holmegard är död

”Livskvalitet är för mig att bli mött med respekt. Att ha och få spela en roll i samhället, att inte sorteras bort.” Orden är Jan Holmegards, koncernchef för Synskadades Riksförbunds dåvarande företagsgrupp Iris.

Ystadsonen Jan Holmegard var Unga Synskadades förste ordförande när organisationen bildades 1975. Han var den som ledde Unga Synskadades uppbyggnad. 

– Jan Holmegard har varit mycket drivande i SRF och vår närstående företagsgrupps utveckling. Jannes insatser är historiska, säger förbundsordförande Håkan Thomsson. 

Jan Holmegard förlorade ordförandevalet mot Lennart Nolte vid en extrakongress 1986 och blev Synskadades Riksförbunds vice ordförande de kommande tio åren.
Under den perioden expanderade Synskadades Riksförbunds bolagsgrupp Iris där Jan Holmegard var koncernchef från 1986 fram till början av 2000-talet när företagen började avvecklas.

Jan Holmegard håller ett appelltal på ett torgmöte under SRF-kongressen i Skellefteå 1990. 

Jan Holmegard såg SRF-företagen som medel i kampen för rättvisa och jämlikhet för synskadade, vid sidan av den affärsmässiga verksamheten. 

”Att göra samhället mer handikappvänligt, innebär att förstärka ett demokratiskt samspel.” skriver han i boken Iris 1995.

Ifjol på Storytels ljudboksgala fick Jan Holmegard och Christina Andersson ta emot Synskadades stiftelses hederspris för sina insatser med att introducera ljudboken i Sverige.

Den 27 februari dog Jan Holmegard efter en längre tids sjukdom. Han blev 71 år.