Ett blått öga på extremt nära håll. I bakgrunden en syntesttavla med bokstäver i varierande storlekar.
Väntetiderna i ögonsjukvården är högst varierande beroende på var i landet vi söker specialistvård.

Lång kötid hotar synen

Allt färre regioner når vårdgarantins mål att patienterna ska få specialistvård inom tre månader. Patienter i ögonvården hör till de mest drabbade när väntetiderna blir längre.

– Så illa var läget i ögonsjukvården redan före coronapandemin, säger utredare Mikael Ståhl på Synskadades Riksförbund. 

Hela åtta regioner hamnar under 2,0 på en femgradig skala i Synskadades Riksförbunds senaste betygsättning av ögonsjukvården.  

Norrbotten, Sörmland, Västernorrland och Östergötland har det sämsta möjliga snittbetyget 1,0. Östergötland har dessutom rasat allra mest sedan Synskadades Riksförbunds första granskning. 

Med ett toppbetyg på 4,3 är Halland en bra bit före årets tvåor, Kronoberg och Stockholm på 3,7. Halland har dessutom höjt sitt betyg sedan förra granskningen (se tabell). 

 

– Det är oacceptabelt att allt färre ögonvårdspatienter får rätt vård i rätt tid. Regionerna behöver göra mer för att främja en god ögonhälsa och förhindra synnedsättningar, säger Mikael Ståhl. 

Det här är Synskadades Riksförbunds fjärde granskning av väntetiderna i ögonvården sedan 2013. Data har hämtats från databasen Väntetider i vården. 

Placering och snittbetyg i SRF:s väntetidsrankning 2019, jämfört med 2017

 

Placering

Region:

Snittbetyg

 2017

1

Halland

4,3

2

2

Kronoberg

3,7

4

2

Stockholm

3,7

2

4

Gotland

3,3

1

4

Västmanland

3,3

4

6

Jönköping

3,0

6

6

Uppsala

3,0

8

8

Kalmar

2,7

6

9

Jämtland

2,3

19

9

Skåne

2,3

11

9

Västerbotten

2,3

13

12

Blekinge

2,0

8

12

Västra Götaland

2,0

13

14

Dalarna

1,7

18

14

Gävleborg

1,7

11

14

Värmland

1,7

8

14

Örebro

1,7

19

18

Norrbotten

1,0

13

18

Sörmland

1,0

19

18

Västernorrland

1,0

16

18

Östergötland

1,0

16

Hela

riket

1,7

 

 Länk till rapporten Väntetider i ögonvården 2019.