Ett montage med två bilder bredvid varandra. En kvinna med uppsatt hår, glasögon och iklädd svart linne. Kvinnan till vänster arbetar vid en dator. Hon har halvlångt hår, svart t-tröja och mörka glasögon.
Kontaktpersoner för det nybildade nätverket är Cailin Laing och Maria Liesland,

Flerfunktionshindrade bildar nätverk

Det nya nätverket av synskadade med ytterligare funktionsnedsättning hoppas öka kunskaperna om flerfunktionsnedsättning i Synskadades Riksförbund.

– Vi ville ha ett nätverk nu och inte vänta, säger en av talespersonerna Cailin Laing. 

Nätverket planerar att bjuda in till en årlig helgträff för att dela erfarenheter och blicka framåt. Ursprunget är de helger som Synskadades Riksförbunds tidigare hade för synskadade med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Nätverket Synskadade Med Ytterligare Funktionshinder godkändes av Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse i maj. Nätverket har hitills runt 25 medlemmar. 

I höst kommer de bägge kontaktpersonerna Cailin Laing och Maria Liesland att gå en kamratstödjarutbildning. 

En annan av nätverkets planer är att lämna in en motion till Synskadades Riksförbunds kongress som av corona-skäl flyttats fram till juni 2021. 

Nätverket verkar för större förståelse för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning i Synskadades Riksförbund. 

Cailin Laing har känt sig utstött av sin lokalförening och distrikt. 
– De är lite fast i det gamla, säger hon. 
För några år sedan kontaktade Cailin Laing distriktets valberedning och sa att hon gärna ställde upp som kandidat till distriktsstyrelsen. Enligt Cailin Laing nämndes inte hennes namn under årsmötet. Hon kände sig åsidosatt. 

– Det är viktigt att vi är tydliga mot varandra i SRF så att ingen känner sig bortglömd eller åsidosatt. Vi får lära av våra misstag, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson. 

Cailin Laings mötestips

  • Det ska tydligt framgå vad som ska ske under mötet
  • Presentationsrunda
  • Att dagordningen läses upp
  • Bensträckare efter en halvtimme och täta pauser
  • Tidsschema med tidsangivelser.
  • Använda en timstock, ett tidshjälpmedel.
  • En talare i taget
  • Begränsad talartid
  • Varva medlemsmötet med praktiska övningar och diskussioner 

Nätverket Synskadade Med Ytterligare Funktionshinder är öppet för synskadade med ytterligare funktionshinder runt om i Sverige. 

Kontaktpersoner

Cailin Laing, tfn 070 924 85 48, cailinjlaing@cailin.se
Maria Liesland, tfn 070 551 24 48, maria.ysterlen@gmail.com