Närbild händer, punktdisplay, laptop.
En punktdisplay är en anpassning som kan vara nödvändig.

Utbredda brister på lärosäten

Under våren 2020 undersökte Synskadades Riksförbund det pedagogiska stödet till personer med synnedsättning på landets lärosäten. Resultaten visar att lärosätena inte gör tillräckligt.

Synskadades Riksförbund skickade en enkät till ett nätverk som samlar lärosätenas samordnare för pedagogiskt stöd till personer med funktionsnedsättning. Alla lärosäten är skyldiga att ha en sådan samordnare.

24 av 43 de lärosäten som ingår i nätverket svarade på enkäten. Resultaten visar att arbetet med tillgänglighet för synskadade på landets lärosäten måste bli mer intensivt och förbättras. Det är bara 13 lärosäten som uppger att de har riktlinjer för hur studenter med synnedsättning ska kunna genomföra salstentor, och 18 stycken som uppger att de har har datorer anpassade för personer med synedsättning.

I samband med rapporten har Synskadades Riksförbund tagit fram tre förslag på åtgärder för hur man ska få till en förbättring på landets lärosäten. Förslagen gårt kortfattat ut på att:

  1. Ta fram allmänna råd eller andra riktlinjer kring pedagogiskt stöd.
  2. Bättre samordna lärosätenas generella tillgänglighetsarbete och det pedagogiska stödet.
  3. Intensifiera lärosätenas åtgärder för att främja ökad tillgänglighet.

Länk till rapporten Pedagogiskt stöd för personer med synnedsättning vid lärosäten (pdf)

Länk till rapporten Pedagogiskt stöd för personer med synnedsättning vid lärosäten (docx)