En person sitter vid en bärbar dator. På skärmen syns Försäkringskassans webbplats.
Samtliga myndigheters hemsidor ska enligt lag vara tillgängliga för bland andra personer med synnedsättning från den 23 september 2020.

Nu ska offentliga webbsidor vara tillgängliga

Från och med den 23 september ska alla offentliga webbplatser i EU vara tillgängliga. I Sverige gäller det webbplatser som drivs av stat, kommuner och regioner.

Nu börjar det andra steget i EU:s webbtillgänglighetsdirektiv att gälla. Reglerna från och med den 23 september gäller nu även för gamla webbplatser. 

Förrutom myndigheterns webbplatser gäller lagen om digital tillgänglighet för offentlig service  också för verksamheter som finansieras av det offentliga, till exempel privata vårdgivare och assistansbolag omfattas. samt webbplatser som drivs av externa aktörer på uppdrag av det offentliga.

Exempel på tillgänglig webb

Direktsändningar på offentliga hemsidor är undantagna från lagen. Men om sändningen ligger kvar på hemsidan ska den syntolkas och textas eller göras begripligt på annat sätt senast 14 dagar efteråt. 

Om programmet är färdiginspelat innan det sänds på webben ska det ha syntolkning och textremsa från start.

Länk till råd för tillgänglig webbvideo

Tillgänglighetsredogörelse

På myndigheters sajter ska det finnas en så kallad tillgänglighetsredogörelse. Den ska visa hur myndigheten arbetar med tillgänglighet och vilka eventuella brister som behöver åtgärdas. Här ska också finnas en länk till ett anmälningsformulär för den som hittar otillgänglighet och information om hur det går att få sådant som inte är tillgängligt i ett läsbart format. 

– En tillgänglighetsredogörelse ska vara lätt att hitta på en webbplats, säger Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund.   

Besökare ska kunna framföra synpunkter om en hemsida är otillgänglig. 

Det går att anmäla en myndighet för bristande tillgänglighet på webben.

– Det bästa är att först ta kontakt med aktören som driver webbplatsen, men det går också att anmäla direkt till tillsynsmyndigheten DIGG, säger Henrik Götesson. 

Anmäl bristande tillgänglighet hos tillsynsmyndigheten DIGG (länk till extern webbplats) 

Stickprov på elva kommuner

Inför den 23 september gjorde Synskadades Riksförbund ett stickprov bland landets kommuner för att se hur många som har en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen. 

I stickprovet ingår Sveriges fyra största kommuner samt sju kommuner i varierande storlek slumpvis utvalda.

Synskadades Riksförbund testade Borlänge, Bromölla, Göteborg, Luleå, Malmö, Skellefteå, Stockholm, Uddevalla, Uppsala, Uppvidinge och Ydre den 21 september. 

Resultat

Fem av de elva granskade kommuner har en tillgänglighetsredogörelse. Tre av kommunerna har en länk till tillgänglighetsredogörelsen i sidfoten åtkomlig från alla sidor på webbplatsen något som Synskadades Riksförbund tycker underlättar för besökaren.

För två av kommunerna var det svårt att förstå hur medborgaren skulle kunna lämna synpunkter på tillgängligheten, även om möjligheten att göra det nämndes.

I övrigt har vi inte granskat hur tillgänglighetsredogörelserna uppfyller lagkraven. 

Kommuner med tillgänglighetsredogörelse

Göteborg, Luleå, Stockholm, Uddevalla och Uppvidinge. 

Kommuner som verkar sakna tillgänglighetsredogörelse

Borlänge, Bromölla, Malmö, Skellefteå, Uppsala och Ydre.   

Lagen införs stegvis

Förra året började EU:s webbtillgänglighetsdirektiv att gälla för nya webbplatser. Myndigheter måste följa gällande regler för tillgänglighet på webben. Från och med den 23 september 2020 omfattas även äldre webbplatser. Från och med den 23 juni 2021 omfattas även appar. 

Länk till om Lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. 

Myndigheten DIGG granskar

DIGG, myndigheten för digital förvaltning är tillsynsmyndighet och ska granska 299 webbplatser och sex appar under åren 2020 och 2021. I samråd med funktionshinderrörelsen har DIGG diskuterat vilka webbplatser som är relevanta att granska.