En illustration av person med synnedsättning i brun jacka som blir ledsagad av en person med lila kappa.
"De hårt slimmade kommunala organisationerna påverkar inte bara äldreomsorgen utan även servicen till andra grupper som socialtjänsten ska värna om" skriver SRF till regeringen.

”Omsorgslyft med stora luckor”

Omsorgslyft – men om funktionsnedsättning inte ett dyft, så måste vi i Synskadades Riksförbund dessvärre sammanfatta regeringens besked den 12 maj om ekonomiska förstärkningar till äldreomsorgen.

Det är budskapet i ett brev som Synskadades Riksförbund skickade till finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren den 15 maj.

Synskadades Riksförbunds skrivelse är en reaktion på det så kallade äldreomsorgslyft som regeringen och samarbetspartierna presenterade den 12 maj. Regeringens omsorgslyft beräknas ge 10 000 fler undersköterskor och vårdbiträden utbildning och tillsvidareanställning inom äldreomsorgen.

– De hårt slimmade kommunala organisationerna påverkar inte bara äldreomsorgen utan även servicen till andra grupper som socialtjänsten ska värna om. Men det tycks regeringen ha glömt, såvida det inte är ett medvetet förbiseende, skriver Synskadades Riksförbunds intressepolitiska chef Per Wictorsson i brevet till ministrarna.

Synskadades Riksförbund lyfter fram att det också behövs ett omsorgslyft till kommunernas verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Även inom LSS-boenden, ledsagning och olika stödinsatser i det dagliga livet är smittorisker ett problem. 

Kommunala åtstramningar som lett till underbemanning och försämrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen drabbar enligt Synskadades Riksförbund också personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Synskadades Riksförbund vill se fler mer förebyggande insatser. Exempelvis i form av syn- och hörselinstruktörer, som har till uppgift att stötta syn- och hörselskadade att klara fler sysslor i hemmiljön och förbli aktiva och friska. I många kommuner har syn- och hörselinstruktörer sparats bort sedan länge.

– Därför är vår fråga: vad tänker regeringen och samarbetspartierna göra för att fylla i de stora luckor som finns i omsorgslyftet, skriver Per Wictorsson.

Ladda ner Synskadades Riksförbunds brev till Magdalena Andersson och Lena Hallengren. (pdf)

Ladda ner Synskadades Riksförbunds brev till Magdalena Andersson och Lena Hallengren. (text)