En persons fingrar läser braille på en medicinförpackning.
Punktskrift på läkemedel underlättar för personer med synnedsättning men också för farmaceuten som kan vara trygg med att patienten kan hantera sina mediciner på egen hand.

"Punktskrift på läkemedel är livsviktigt"

– Att slippa oroa sig för att förväxla sina läkemedel är en stor trygghet för personer med synnedsättning, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson.

På internationella Punktskriftsdagen den 4 januari uppmärksammar
Synskadades Riksförbund och Sveriges Apoteksförening värdet av punktskrift på läkemedel.
– Det är viktigt för patientsäkerheten att alla har rätt information om sina läkemedel och kan skilja mellan olika förpackningar. Punktskrift på läkemedelsförpackningar bidrar till detta, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.  

EU-direktivet om punktskrift på läkemedel har betytt ökad säkerhet för många personer med synnedsättning.
– Att förväxla mediciner är förenat med livsfara, säger Håkan Thomsson.

När apoteken klistar över punktskriften på en läkemedelsförpackning ökar förväxlingsrisken för personer med synnedsättning.

Det händer dock att apoteken klistrar över punktskriften på läkemedlen. När ordinationsetiketten täcker punktskriften blir den oläslig.
– Det är jätteviktigt att vi på apoteken inte klistrar etiketter så att den döljer information. Det gäller all typ av text och det måste vi alltid tänka på, säger Fredrik Boström.

EU-direktivet

Sedan 2005 måste alla läkemedelsförpackningar i EU märkas med punktskrift. Både medicinens namn och styrka ska anges i punktskrift.
Den som önskar kan även få läkemedlets så kallade bipacksedel i punktskrift, stor stil eller inläst.

Punktskrift

  • Punktskriftens uppfinnare Louis Braille föddes i Frankrike
    den 4 januari 1809.
  • Punktskriften innebär att blinda och gravt synskadade över hela världen har ett fungerande läs- och skriftspråk.
  • Punktskrift är upphöjda kännbara punkter som bildar tecken och läses med fingertopparna.
  • Böcker och tidskrifter trycks i punktskrift, den finns på läkemedelsförpackningar, hissknappar, bankomater, skyltar och på flera andra ställen i det offentliga rummet.
  • Punktskrift används för att läsa vad som står på en datorskärm eller en smart telefon.
  • Runt 1000 personer i Sverige läser och skriver punktskrift.
  • Att lära sig punktskrift är ingen rättighet i svensk lag.