Tillsammans kan vi bromsa smittan.  Läs samlad information från svenska myndigheter på krisinformation.se

Krisinformation i punktskrift

Den 7 april fick punktskriftsläsare krisinformation från Folkhälsomyndigheten om covid-19.

Personer som är registrerade punktskriftsläsare hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier fick ett brev daterat den 13 mars med tre faktablad från Folkhälsomyndigheten:

  • Allmänt om covid-19
  • Faktablad covid -19 70 år
  • Undvik smitta 

Folkhälsomyndighetens tre faktablad i punktskrift kan beställas från:

MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice
Öppettider: måndag till torsdag, 09:00-12:00
Telefon: 040 - 653 27 20
E-post: punktskrift@mtm.se

Länk till Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida med coronainformation

Inläst information finns även på:
Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida