Den nya förbundsstyrelsen 13 personer stark står samlad utanför kongresshallen i Malmö.
SRF:s förbundsstyrelse

Råd från förbundsstyrelsen

Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse hade fredagen den 20 mars ett extra styrelsemöte med anledning av Coronaviruset och de konsekvenser det får för SRF:s verksamhet.

Förbundsstyrelsen rekommenderar fortfarande att årsmöten genomförs, men har respekt för att de i något fall inte genomförs inom stadgeenlig tid.
Det är upp till varje styrelse att organisera mötet på ett så demokratiskt sätt som möjligt, även om det kan innebära vissa avsteg från stadgarna. 

Exempelvis kan alla eller några eventuellt delta per telefon. 

Synskadades Riksförbunds rikskansli kommer att skicka ut goda råd kring hur möten kan genomföras på ett bra sätt. 

Anmälan av kongressombud till höstens kongress flyttas fram, och ska nu göras senast den 15 juni.
Notera att sista inlämningsdag för kongressmotioner är oförändrat den 30 april.

Även viss fördröjning med inrapportering av årsredovisningshandlingar accepteras. 

I dessa kristider måste vi agera med klokhet och lugn, och ha visionen om en positiv framtid. 

Håkan Thomsson
Förbundsordförande