Information om punktskrift på ett antal mjölk- och filförpackningar.
Under september och oktober pågår en kampanj om punktskrift.

Jättekampanj om punktskrift

Under september och oktober finns fakta om punktskrift på Arlas mjölkförpackningar. För första gången kommer Synskadades Riksförbund att synas på över 10 miljoner mjölkförpackningar.

– Det här ger Synskadades Riksförbund en möjlighet att på bred front upplysa om punktskriftens betydelse, säger förbundsordförande Håkan Thomsson i Synskadades Riksförbund.

Budskapet på mjölkförpackningarna om synskadades läs-och skriftspråk riktar sig främst till barn och unga mellan 10 - 14 år.

–  Den information vi delar på våra mjölkbaksidor är aktuella frågor för nyfikna barn och inkluderar ämnen som berör alla barn. Det kan handla om allt från hur det är på våra gårdar, hur klimatet fungerar, barns rätt i samhället och att alla barn har rätt att må bra. Nu lyfter vi tillsammans med Synskadades Riksförbund att vi är olika och vill skapa nyfikenhet om att läsa punktskrift, säger Monica Holmvik Persdotter Arla varumärkes- och in-housebyråchef på Arla.

Kopplat till kampanjen på mjölken är punktskolan.se

Där ges grunderna i punktskrift, frågequiz och lärare kan beställa ett utbildningsmaterial om punktskrift.
På punkskolan.se finns en särskild punktskriftsgenerator som översätter vanlig text till punktskrift.