Jeanet Kjöller har blont kort hår med snedlugg. Hon har silverörhängen och ett silverhalsmand. Blusen är mörk med mönstrade löv på.
Projektsamordnare Jeanet Kjöller ansvarade för rundringningen till SRF:s medlemmar.

Rundringning gav fördjupade kunskaper

– Rundringningen gav ökade kunskaper om de utmaningar medlemmar upplever under pandemin, säger projektsamordnare Jeanet Kjöller på Synskadades Riksförbund.

Synskadades Riksförbund ringde strax före sommaren till en majoritet av förbundets cirka 10 000 medlemmar för att ge råd och stöd under pandemin.

Inte oväntat visar rundringningen att många medlemmar känner sig isolerade och att tiden går långsamt.

– Det blev ofta väldigt avslappnade samtal och många levnadsöden framkom. En del medlemmar hade inte talat med någon på länge, säger Jeanet Kjöller.

Isoleringen i coronakrisens spår var för många ett större problem än att få hjälp med vardagsbestyr, som till exempel inhandling. De flesta uppgav att de fick stöd av familj, grannar och släkt med inköp av varor.

Kommuners covid-19-information kan vara otillgänglig för personer med synnedsättning och flera medlemmar hade missat den. De som ringde upp tipsade och gav aktuell samhällsinformation om till exempel telefontjänster.

Inställda medlemsmöten

De vanliga medlemsaktiviteterna var inställda under våren och Synskadades Riksförbund var rädd att helt tappa medlemskontakten. Att ringa runt till medlemmar har en del distrikt och lokalföreningar i Synskadades Riksförbund gjort även före coronakrisen. Rundringningen fördjupade kunskaperna om medlemmarnas situation.

–  Det kan vi ta med oss i vårt intressepolitiska arbete. Responsen var så positiv så flera föreningar kommer att göra det igen, säger Jeanet Kjöller.

De flesta distrikt och lokalföreningar nådde 75–95 procent av sina medlemmar. Telefonsamtalen utfördes i huvudsak av förtroendevalda och anställda vid distrikt och lokalföreningar.
Telefonkontakten gav också uppslag till kommande medlemsaktiviteter. Till exempel studiecirklar i digital teknik som att lära sig handla på nätet och använda en smart telefon.

– Behovet att som synskadad klara av att hantera digital teknik har blivit tydligare under coronapandemin.   

I Synskadades Riksförbund Blekinge hjälptes flera förtroendevalda och ombudsman Jan-Åke Hansson åt med rundringningen.

– Den största vinsten var att få veta att alla fick den hjälp de behövde, de flesta av anhöriga, grannar och vänner, samt även i vissa fall av kommunerna och samhället. Ingen befann sig i någon kris men hade tråkigt i sin isolering, säger Jan-Åke Hansson.

En uppskattad insats gjorde Synskadades Riksförbund Tierp i Uppsala län som efter telefonkontakt besökte sina äldre medlemmar utanför deras hem och överlämnade en blomma.