Två hjärtformade röda glasskulpturer på varsin glassockel med inkriptionen Stil-priset Hjärter Ess. I bakgrunden ord om anti-diskriminering och kamp för ett rättvist samhälle.
STIL-priset Hjärter Ess 2020 går till en person som lyft fram frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

STIL-priset till SRF:s förbundsjurist

Synskadades Riksförbunds förbundsjurist Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholm är 2020 års STIL-pristagare.

– Rörelsen är så mångfaldig i form av förebilder och eldsjälar och att just jag ska tilldelas priset känns nervöst och som att det kommer med ett visst ansvar, säger pristagaren Anna Quarnström.

Ur prismotiveringen till Hjärter Ess

Få personer har personifierat denna förändring så tydligt som årets STIL-pristagare. Med stor kunskap om Funktionsrättskonventionen kombinerat med lysande förmåga att identifiera det svenska samhällets förtryck och diskriminering – varhelst det dyker upp – har hon som få andra lyckats få upp frågor som rör mänskliga rättigheter på den politiska dagordningen.


– Jag är väldigt rörd och hedrad inte minst av den fina motiveringen, säger Anna Quarnström.

Rätten till ledsagning för personer med synnedsättning är en av de frågor Anna Quarnström driver på Synskadades Riksförbund. Som ordförande för Funktionsrätt Stockholm, och Hörselskadades förening i Stockholm är en förbättrad tillgänglighet av stadsmiljön i fokus.

Sommaren 2020 var Anna Quarnström en av krafterna bakom att få Sveriges Radios att tillgängligöra programmet Sommar i P1. Sveriges Radio hoppas att på försök transkribera Vinter i P1.

– För att med en enastående bredd och ett briljant skarpsinne blotta samhällets funktionshinder tilldelas Anna Quarnström STIL-priset Hjärter Ess år 2020, säger Jonas Franksson ordförande i STIL.

STIL-priset delas ut måndagen den 7 december klockan 19:30.

Länk till information om den digitala prisutdelningen.

Bakgrund

STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige är ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Föreningen är del av den internationella Independent Living-rörelsen. STIL är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från alla människors lika värde.