En trafikerad och regnig gata från Södermalm i Stockholm.  Ett par elsparkcyklar hindrar framfarten för gående.
Götgatan på Södermalm i Stockholm.

Lars Nordin fick tillbaka ledsagartimmar

2020-11-19 Förvaltningsrätten i Stockholm dömde Södermalms stadsdelsnämnd att ändra sitt beslut att minska antalet ledsagartimmar för Lars Nordin.

– Jag är väldigt glad att ha vunnit i det första steget, säger Lars Nordin.

Fram till i våras hade syn- och hörselskadade Lars Nordin i Stockholm rätt till 25 timmars ledsagning i månaden enligt Socialtjänstlagen. Då beslutade Södermalms stadsdelsnämnd att dra ner på Lars Nordins ledsagartjänst till 17 timmar i månaden.

– Jag måste ha den här hjälpen för att hålla igång. Det är viktigt att jag har rätt till de här timmarna, säger Lars Nordin.

Med Synskadades Riksförbunds förbundsjurist Anna Quarnström som juridiskt ombud överklagade Lars Nordin stadsdelens beslut till förvaltningsrätten. 

– Det är glädjande att domstolen så tydligt satt ner foten och ger den enskilde rätt till skäliga förutsättningar alldeles oavsett vad stadsdelsnämnden vill reducera det till, säger Anna Quarnström.

I domen från den 9 november 2020 framför förvaltningsrätten att det är av största vikt för Lars Nordins hälsa att han får behålla de 25 timmarna. Läkarutlåtanden intygar att Lars Nordin behöver omfattande träning och promenader för att kunna upprätthålla en god hälsa.

– Behovet blir större ju äldre jag blir. Jag tränar och går mycket för att må bra, säger Lars Nordin, 60 år.

Ärendet med Lars Nordin är det andra fallet på kort tid som Synskadades Riksförbund vinner mot Södermalms stadsdelsnämnd som rör ledsagning enligt Socialtjänstlagen.

– Det är bekymrande att det krävs jurister för att säkerställa det som det allmänna själva borde vara kapabla att förstå. Vi fortsätter att kämpa för Lars och andra, säger Anna Quarnström.

Synskadades Riksförbund Stockholms stad är välbekant med medlemmar som blir av med sina ledsagartimmar.

– Vi håller tummarna för Lars Nordin och för oss andra att inte Södermalms stadsdelsnämnd överklagar domen. Att få rätt i första instans är ett steg på vägen. Men än är vi inte över bron, säger ombudsman Sandra Lindquist på Synskadades Riksförbund Stockholms stad.

Lars Nordin beveiljas ledsagning 25 timmar i månaden från den l juni 2020 till och med den 31 maj 2021.

Södermalm stadsdelsnämnd har fram till den 30 november på sig att överklaga Lars Nordins dom.

– Jag är nöjd och glad så här långt. Det är väldigt tragiskt för mig och även för andra om domen överklagas, säger Lars Nordin.   

Länk till Svenska Dagbladets reportage om Lars Nordin 2020-08-27.