Stockholms stadshus invid Mälaren. Trafikbro i förgrunden. Himlen är orolig.
I veckan tog socialförvaltningen i Stockholms stad beslut att ändra tolkningen kring ledsagning för personer med synnedsättning.

Synskadade stockholmare får handla vid ledsagning

Synskadades Riksförbund Stockholms stad är glad över socialförvaltningens beslut om ledsagning. Nu får synskadade stockholmare rätt att handla vid ledsagning.

Fram tills nu har ledsagare enligt Stockholms stads riktlinjer inte fått hjälpa till med inhandling. Många medlemmar i Synskadades Riksförbund Stockholms stad har berättat att de inte kunnat uträtta smärre ärende i samband med ledsagning. På väg hem från någon aktivitet har det varit omöjligt att få hjälp att köpa ett paket mjölk. Om inte ledsagaren bröt mot sina instruktioner.

Socialförvaltningens nya beslut i veckan innebär istället att de tolkar Socialtjänstlagen, så att man medger att personer med synnedsättning och äldre med dövblindhet kan beviljas ledsagning för att uträtta inköp och ärenden. Men bara om den enskilde individen inte behöver annan hjälp än just ledsagning som beror på synskada.

– Den mer flexibla tolkningen kring inhandling har kommit till stånd som en direkt följd av förra årets besök av socialborgarrådet Jan Jönssons hos oss, säger ordföranden i Synskadades Riksförbund Stockholms stad Kaj Nordquist

Då blev socialborgarrådet uppmärksammad på att synskadade inte tilläts handla dagligvaror vid ledsagning.

– Vi ser detta som ett stort genombrott och bidrar gärna med upplysningar till andra lokalföreningar, säger Kaj Nordquist.

Länk till intervju med ombudsman Sandra Lindquist i P4 Stockholm den 26 augusti. 

Länk till Synskadades Riksförbund Stockholms stads hemsida.