Två kvinnliga deltagare vid ett mötesbord. Framför sig har de anteckningsblock.
Deltagare på vår kampanjdag för fler syn- och hörselinstruktörer.

Vi skapar utbildning i synkunskap

Det är viktigt att det finns syn- och hörselkompetens i Sveriges kommuner. När utbildningar lägger ner växlar vi upp – nu erbjuder vi kompetensutveckling för dig som arbetar med synskadade.

Hagabergs folkhögskola har lagt ner sin utbildning för syn- och hörselinstruktörer, och ingen annan liknande utbildning finns i Sverige. Tills nu – för nu startar Synskadades Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund en utbildning i egen regi. Vi står för utbildningen i synkunskap.

Under hösten 2020 erbjuder vi en kurs för dig som arbetar med personer med synnedsättning. Mer information hittar du här.