Värna vår punktskrift

Den 4 januari på Internationella Punktskriftsdagen uppmärksammar Synskadades Riksförbund och Sveriges Apoteksförening punktskrift på läkemedel.

Punktskrift på läkemedel underlättar för personer med synnedsättning men också för apoteket som kan vara trygg med att patienten kan hantera sina mediciner på egen hand.