Tandems logotyp i srf-blått: Två hjul bakom varandra, en linje och texten

Mentorprojektet Tandem lanseras

För att stötta synskadade som vill hitta in på arbetsmarknaden startar SRF mentorprojektet Tandem. I projektet matchas personer som har ett arbete med synskadade som söker jobb.

Målet med Tandem är att öka chanserna för de sökande att komma i arbete eller påbörja studier. En undersökning som Synskadades Riksförbund gjorde 2018 visade att arbetslösheten bland synskadade ökar, samt att endast 47 procent av synskadade i yrkesverksam ålder har ett arbete (jämfört med 82 procent hos befolkningen i stort). 

Tandem är ett mentorprojekt som bygger på att vi som har en synnedsättning kan stödja och inspirera varandra på ett sätt som andra inte kan. Projektet startar under hösten 2020 och du kan ansöka antingen som mentor eller arbetssökande till och med den 10 maj.

Läs mer och ansök här.