Vilmer Bäckman nekas färdtjänst

20-årige täbybon Vilmer Bäckman är blind men får ingen färdtjänst. ”Inga väsentliga svårigheter” så motiverar Region Stockholm Vilmer Bäckmans avslag enligt en artikel i Svenska Dagbladet.

Bild av artikeln om Vilmer Bäckman i Svenska Dagbladet den 4 oktober.

Region Stockholms beslut att neka Vilmer Bäckman färdtjänst stöttas av domstol. Synskadades Riksförbud har överklagat domen som anses principiellt viktig.

– Färdtjänstlagen skulle inte vara en form av bistånd, utan en egen transportform. Ingen trodde då att de som verkligen behöver färdtjänst skulle nekas. Men just så sker nu genom huvudmän och domstolar, säger Synskadades Riksförbunds förbundsjurist Anna Quarnström till Svenska Dagbladet.

Synskadades Riksförbund kräver att färdtjänstlagen görs om. Sedan lagen kom 1997 har fler och fler nekats färdtjänst. En orsak till avslag är att kollektivtrafiken har blivit mer tillgänglig för resenärer med funktionsnedsättning.

– Det tycker vi är bra. Men det fungerar inte fullt ut alla gänger, säger Anna Quarnström till Radio SRF. 

I Vilmer Bäckmans fall så hade han under gymnasietiden resesällskap med en seende kamrat för att ta sig till skolan i Stockholm. Nu när Vilmer Bäckman studerar vidare så måste han ta sig fram på egen hand i kollektivtrafiken.  

–  Färdtjänst är ingen biståndsform utan en transportform för personer med funktionsnedsättning. Det här är ett principiellt viktigt fall. Vi har överklagat till kammarrätten, säger Anna Quarnström. 

Riksdagsmotion

Ordföranden i riksdagens trafikutskott Jens Holm (V) med flera föreslår i en riksdagsmotion att färdtjänstlagen måste ses över. Enligt motionen har antalet färdtjänsttillstånd minskat med 100 000 sedan färdtjänstlagen började gälla 1998.

”Synskadades Riksförbund rapporterar att detta bl.a. har inneburit att även blinda personer nu nekas färdtjänst.” skriver Vänsterpartiet i motionen.

Vänsterpartiet vill ha en bättre lagstiftning vad gäller särskilda persontransporter och en ny färdtjänstlag som utgår från de handikappolitiska målen. 

Länk till Svenska Dagbladets artikel ”Klassas som blind av läkare – nekas färdtjänst” 

Länk till intervju med förbundsjurist Anna Quarnström i Radio SRF den 5 oktober.

Länk till riksdagsmotionen Ökad och förbättrad kollektivtrafik Motion 2020/21:1312 av Jens Holm m.fl. (V),

Avsnitt 5.9  i motionen heter "En färdtjänst för alla som behöver".