En man med vit käpp navigerar sig förbi en gatupratare.
Rätt använd hjälper den vita käppen synskadade över hela världen att undvika oväntade hinder.

Vita käppens dag firas 15 oktober

Den 15 oktober är den Vita käppens dag. I jordens alla hörn firar synskadade och våra organisationer dagen. Årets Vita käppen-manifestationer är givetvis präglade av pandemiläget.

Synskadades Riksförbund Bohusläns tillgänglighetspris

För första gången delar SRF Bohuslän ut ett tillgänglighetspris.
Priset går till Kungälvs kommun som enligt distriktet har skapat en gatumiljö som är lätt att ta sig fram i med hjälp av den vita käppen.
Prisceremonin sker på Västra gatan 86 i Kungälv
Tid: Vita Käppens dag torsdagen den 15 oktober klockan 15:00.

För mer information kontakta:Camilla Svensson Synskadades Riksförbund Bohuslän, 0738-23 70 75, camilla@srfbohuslan.se 

Synskadades Riksförbund Jönköpings län pratar tillgänglighet på Asecs

Synskadades Riksförbund Jönköpings län för ett samtal om tillgänglighet med Lars Bröms, ansvarig för utveckling och förvaltning av Asecs.

– Vi vill ha ledstråk som vi kan följa till ställen där vi kan få information och hjälp, säger Julia Lindahl, ombudsman på Synskadades Riksförbund Jönköpings län.

Vita käppens dag klockan 14:00
Plats: Asecs, entré B

Kontaktpersoner:
Anita Svenningsson, sekreterare i Synskadades Riksförbund Jönköpings län 070- 555 62 28, anita.svenningsson@telia.com

Julia Lindahl, ombudsman, 072 – 141 39 53, julia.lindahl@srf.nu

SRF Västernorrland på plats i Härnösand

Politiker är inbjuda till att gå en vita-käppen promenad på stan och testa så kallad fingerad optik. Ett antal av distriktets medlemmar ansluter till träffen.
Start klockan 11:30 med gemensam lunch och sedan promenad med medlemmar samt politiker från klockan 13:00. 
Kontaktperson:
Ombudsman Frida Karlander, frida.karlander@srf.nu, 0611-39 80 25 

Synskadades Riksförbund Sörmland

Distriktet planerar att vara på torget i Eskilstuna och dela ut broschyrer.
Synskadades Riksförbund Eskilstuna kommer att gå runt till bibliotek, vårdcentraler och sjukhus och dela ut broschyrer.

SRF Göteborg annonserar i GP

SRF Göteborg annonserar i Göteborgsposten för att belysa bristerna och problemen med kommunernas hantering av ledsagning.