Vit text: Projekt Livskvalitet, rosa bakgrund
Aktiviteter som kan bli aktuella i projektet är självhjälpsgrupper, föreläsningar, stöd för att komma igång med en smart telefon eller juridiskt stöd.

10 miljoner till ökad livskvalitet

Synskadades Vänner Skaraborg stöttar SRF Skaraborgs projekt Livskvalitet med 10 miljoner kronor för att öka synskadades livskvalitet.

Med start i höst kan synskadade bosatta i före detta Skaraborgs län kontakta projektet Livskvalitet.

Personer som vill delta i projektet ska vara inskrivna vid syncentralen. 

– Det är inget smörgåsbord vi har att erbjuda. Vi kommer att ha inledande samtal där vi pratar om livssituationen samt identifierar brister, säger ordförande Jan W Carlsson i Synskadades Vänner Skaraborg.

Av de 2500–3000 skaraborgare som är inskrivna vid syncentralen hoppas projektet att nå minst 100–150 personer.

Aktiviteter som kan bli aktuella är självhjälpsgrupper, föreläsningar, stöd för att komma igång med en smart telefon eller juridiskt stöd.

– Projektet ska utgå från var och ens behov. Målet är att synskadades livskvalitet ska öka, säger SRF Skaraborgs ombudsman Britt Artursson.

Den 4 oktober startade Livskvalitet en bred annonskampanj i TV 4 och i samtliga tidningar i Skaraborg. En folder har tagits fram som ska spridas via biblioteken, i skolor, hos optikerkedjan Specsavers och i väntrummet på syncentralen.

Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och kan vid behov också att omfatta resor till SRF Skaraborg och ledsagning.

– Vi har all tid i världen och det går att stiga på när som helst, säger Jan W Carlsson.

Livskvalitets-projektet planeras att pågå tre till fem år.

Projektet kommer inte att lämna den typen av stöd som samhället i övrigt erbjuder. Stöd kommer heller inte ges till det som kan betraktas som allmänna levnadsomkostnader.

Länk till SRF Skaraborgs hemsida.

Länk till Synskadades vänner Skaraborg.