En person med vit käpp rör sig i kollektivtrafiken på en plattform i Stockholms tunnelbana.

Blind nekas färdtjänst

Vilmer Bäckman är 21 år och blind. Trots att han har allvarliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken, och hans syncentral medgett att det i vissa fall är förenat med livsfara, har Region Stockholm nekat honom färdtjänsttillstånd.

Vilmer Bäckman överklagade avslaget till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten påstod att det inte var uteslutet att han skulle kunna lära sig alla sträckor utantill.

– Det är skittrist, orättvist och jättekonstigt. Jag har tyvärr väntat mig det här. Det intryck jag har är att de hade bestämt sig från början. Trots alla mina underlag så väljer de att inte pröva ärendet, säger Vilmer Bäckman.

Ingen hänsyn har tagits till att för en blind resenär i kollektivtrafiken finns det alltid faror som till exempel att missa en perrongkant och ramla ner på spåret.  

Nu har ärendet nått hela vägen upp till Högsta förvaltningsdomstolen (Mål nr 180 - 21) som nekade Vilmer Bäckman prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen kommer alltså inte att ta upp fallet.

– Domen får orimliga konsekvenser för Vilmer Bäckman och hotar att bli förödande för samtliga landets blinda och synskadade, säger förbundsordföranden Niklas Mattsson, Synskadades Riksförbund.

I landet finns tusentals synskadade och blinda som i och med beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen riskerar att bli av med sina färdtjänsttillstånd. Än så länge känner Synskadades Riksförbund till ett antal liknande ärenden med samma utgång.

Endast fallet med Vilmer Bäckman har varit föremål för eventuellt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen hade en möjlighet att sätta stopp för den utveckling som går tvärt emot regeringens och riksdagens funktionshinderpolitiska mål och allmänt sunt förnuft. 

– Att Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljar prövningstillstånd och därmed ger grönt ljus till att neka blinda färdtjänsttillstånd öppnar för en historisk tillbakagång av våra rättigheter, säger Niklas Mattsson.

Blinda och synskadade kommer utan färdtjänsttillstånd inte kunna ta sig till arbete, studier eller i vissa fall överhuvudtaget lämna sin bostad.

Synskadades Riksförbund uppmanar infrastrukturminister Tomas Eneroth och riksdagens trafikutskott att skyndsamt agera i frågan för att undvika fullständiga tragedier i spåren av denna utveckling.

– Om samhället inte klarar av att leva upp till mänskliga rättigheter så är det ett kraftigt underbetyg för svensk funktionshinderspolitik, säger Niklas Mattsson.

Färdtjänstlagen

Enligt färdtjänstlagen (Lag 1997:736 om färdtjänst) beviljas tillstånd till färdtjänst för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.