Ulrika Norelius Centervik har långt blont uppsatt hår, Hon har glasögon och en gråmönstradt röja med trekvartsärm.
Ulrika Norelius Centervik. Foto: Synskadades Riksförbund/Peter Kroon

Diskriminerad förälder i hovrätten

Svea hovrätt tar den 4-5 februari upp en tingsrättsdom som 2018 slog fast att Försäkringskassan diskriminerat föräldern Ulrika Norelius Centervik.

– Nu tar vi nästa steg i processen mot Försäkringskassan. På förmiddagen har Diskrimineringsombudsmannen och Försäkringskassan lagt fram sina argument. Mitt i allt detta finns jag, människan som i detta mål får symbolisera bristerna i systemet, sa Ulrika Norelius Centervik den första rättegångsdagen.

Vid flera tillfällen under åren 2015 och 2016 kunde inte Ulrika Norelius Centervik anmäla vård av sjukt barn på Försäkringskassans webbplats. Hemsidan var otillgänglig för den som använde dator med skärmläsare.

Domen i tingsrätten 2018 överklagades både av DO, Diskrimineringsombudsmannen och av Försäkringskassan. Ulrika Norelius Centervik fick 20 000 kronor i diskrimineringsersättning. DO tyckte beloppet som dömdes för kränkningen var för lågt och överklagade till hovrätten.

Hovrätten prövar nu om Ulrika Norelius Centervik har rätt till diskrimineringsersättning med totalt 60 000 kronor. 
Summan ska täcka att hon på grund av bristande tillgänglighet inte kunde ansöka om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid flera tillfällen 2015 och 2016.

Den bristande tillgängligheten var dels digital och Ulrika Norelius Centervik fick vid upprepade tillfällen även felaktiga uppgifter att det inte skulle gå att använda en blankett i punktskrift.

DO menar att en myndighet av Försäkringskassans storlek måste kunna följa de krav som finns på tillgänglighet i ett EU-direktiv.

Rättegången fortsätter den 5 februari. Domen tillkännages den 12 mars 2021.

Länk till nyheten när diskrimineringen av Ulrika Norelius Centervik var uppe länsrätten 2018.