Anna Quarnström har långt ljust hår till axlarna. Hon bär en svart runddhalsad tröja.
Synskadades Riksförbunds förbundsjurist Anna Quarnström.

Förbundsjuristen JO-anmäler Laholm: Det är domstolstrots

Laholms kommun fick bakläxa av förvaltningsrätten efter att de försökt dra in alla stödinsatser för blinda Mari Nilsson, 47, i Våxtorp. Men bara tre månader senare har kommunen fattat ett nytt beslut som innebär att Mari får noll timmar hemtjänst.

– Kommunen bedriver domstolstrots, säger Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund i en intervju med Hallandsposten. 

Mari Nilsson, som bor i Våxtorp med sambo och fyra barn är blind sedan födseln och har haft ledsagning och hemtjänst från kommunen. 

När beslutet skulle omprövas förra året bslutade kommunen att hon inte skulle få någon hemtjänst över huvud taget. Från att ha haft 22 timmar per vecka blev det noll timmar. 

Beslutet överklagades av Mari Nilsson till förvaltningsrätten där hon delvis fick rätt. I januari beslutade rätten att hon hade rätt till sex timmar hemtjänst i veckan. Kommunen överklagade beslutet men nekades prövningstillstånd i kammarrätten. Förvaltningsrättens dom fastställdes därmed i mitten av juni. 

Kommunen har därefter fattat ett nytt beslut. Bara tre månader efter domen i förvaltningsrätten drar man åter in alla Maris hemtjänsttimmar. 

– Jag kan förstå om kommunen är missnöjd med domen. Men att tre månader efter domslut sätta in ett nytt beslut om inga timmar alls, det är domstolstrots. Ett beslut om hemtjänst ska enligt Justitieombudsmannen i regel gälla i minst ett år, säger Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund.

Även det nya beslutet är nu överklagat och Anna Quarnström har också lämnat in en JO-anmälan mot Laholms kommun. 

Marie Elm-Ågren är tillförordnad socialchef i Laholm. Hon säger till Hallandsposten att hon inte anser att det nya beslutet kommit för tidigt.

– Beslutet från januari gällde fram till 31 augusti. Då ser jag inte att det är nära inpå, säger hon.

Hon säger till tidningen att hon inte håller med om att kommunen ägnar sig åt domstolstrots. 
– Nej, vi delar inte den uppfattningen. Klienten har fått insatser enligt domstolsbeslutet.

Hallandspostens artikel om Mari